CERL Thesaurus

Solikowski, Jan Dymitr, Erzbischof von Lemberg

Record IDcnp01468353
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01468353
Gendermale
Biographical Data1539 - 1603
Last Edit2021-02-04

General Note

Poln. Priester; Historiker; Schriftsteller; polit. und religiöser Publizist; Studium in Wittenberg (1550) und Venedig
Schriftsteller
Erzbischof von Lemberg; Poln. Theologe; Diplomat
PND-Grundbestand
Verf.; Beitr. im VD-16
1539-1603, z rodziny różnowierczej; studia: Akad. Krakowska 1556-59, Wittenberga 1559/60; przeszedł na katolicyzm 1560; sekretarz królewski 1564, dyplomata i poseł; święcenia 1564, kanonik włocławski, scholastyk łęczycki 1576, kustosz sandomierski 1582, arcybiskup lwowski 1583, opat komendatoryjny wąchocki i sieciechowski; pisarz polityczny; właściciel biblioteki - książki prawnicze, teologiczne i filozoficzne darował bratankowi Wojciechowi; superekslibris (Sipayłło 44).

More Information

Further Biographical Data1539?-1603
1539-1603. - Todesjahr ca.
1539-1603
XX.XX.1539-XX.XX.1603
ActivityPersonen zu Literaturgeschichte (Schriftsteller) (12.2p) (sswd)
Historiker (gnd)
Priester (gnd)
Schriftsteller (gnd)
Personen zu Kirchengeschichte, Systematischer und Praktischer Theologie, Kirche und Konfession (3.6p) (sswd)
Erzbischof (gnd)
Poln. Priester, Theologe und Historiker
Arcybiskup lwowski, pisarz; sekretarz królewski, dyplomata; autor dzieł historycznych i politycznych oraz pism polemicznych. Nie rozstrzygnięto definitywnie autorstwa Ziemianina, które niektórzy historycy literatury przypisują S. Orzechowskiemu. Używał krypt.: I. D. S.
CountryPolen
Geographic NotePL (iso3166)

Related Entries

See alsoFerdinand I., König von Böhmen
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Funck, Johannes
Bekanntschaft. -- Nürnberg; VD-16 Mitverf.
Hosius, Stanisław
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
M.Z.
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Matthias, aus Plozk
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Naboth, Alexius, 1520-
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Osório, Jerónimo, 1506-1580
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Pudłowski, Melchior
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Solikowski, Jan Dymitr, 1539-1603
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Buonaccorsi, Filippo
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Höfen, Johannes ¬von¬
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Macer, Gregor
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Mączyński, Jan, 1515-1584
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Orzechowski, Stanisław, 1513-1566
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Trzecieski, Andrzej, 1525-1584
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Wapowski, Bernard, 1450-1535
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
We̜drogowski, Wojciech
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Orzechowski, Stanisław Okszyc, 1513-1566
Pseudo-Orzechowski
Macer, Gregor
VD-16 Mitverf.
Mączyński, Jan
VD-16 Mitverf.
Orzechowski, Stanisław
VD-16 Mitverf.
Orzechowski, Stanisław Okszyc.
Pseudo-Orzechowski.
Pudłowski, Melchior
VD-16 Mitverf.
Trzecieski, Andrzej
VD-16 Mitverf.
Wapowski, Bernard
VD-16 Mitverf.
Górski, Jakub, 1525-1585
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.
Kromer, Marcin, 1512-1589
Bekanntschaft. -- VD-16 Mitverf.

Names

HeadingSolikowski, Jan Dymitr, Erzbischof von Lemberg
used in: Personal Names Authority File (PND), Germany
Orzechowski, Stanislaw
used in: Bibliography of books published in German-speaking countries in 16th century (VD 16), Munich (Germany); Personal Names Authority File (PND), Germany; Common Library Network (GBV), Göttingen (Germany)
Solikowski, Dymitr Jan
used in: Biblioteka Narodowa, Warszawa
Solikowski, Jan Dymitr
used in: Bibliography of books published in German-speaking countries in 16th century (VD 16), Munich (Germany); Personal Names Authority File (PND), Germany; Common Library Network (GBV), Göttingen (Germany); Warsaw University Library, Poland; NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameI D S S D G A L, h. Bończa
I. D. S.
Okszi, Stanislaus
Okszus, Stanislaus Orichovius
Orcechouußki, Stanislaus
Orcechowski, Stanisl.
Orcechowski, Stanislaus
Orcechowski, Stanisław
Orechovius, Stan.
Orechovius, Stanislaus
Orechovius, Roxolanus
Orechovius, Ruthenus
Orichovius, Stanisl.
Orichovius, Stanislaus
Orichovius, Stanislaus Okszus
Orichovius, Polonus
Orichovius Okszius, Stanislaus
Orichovus Okszus, Stanislaus
Orzechowski, Stanislaus
Orzechowski, Stanisłaus
Orzechowski Okszyc, Stanislaus
Orzechowsky, Stanislaus
Orzichovius, Stanislaus
Polonus, Stanislaus
Solicovius, Ioannes Demetrius
Solicovius, Jo. Demetr.
Solicovius, Johannes Demetrius
Solicowsky, Johann Demetrius
Solicowsky, Johannes Demetrius
Solikovius, Joannes D.
Solikovius, Joannes Demetrius
Solikowski, Dymitr Jan
Solikowski, Ioannes Demetrius
Solikowski, Joannes Demetrius
Sollikovski, Jan Dymitr
Sollikowski, Johannes Demetrius
Sollikowsky, Joh. Demetrius
-Jöcher
Sollikowsky, Johann Demetrius
Sollikowsky, Johannes Demetrius
Stanislaus, Polonus
VD-16
Sulicovius, Johannes Demetrius
Sulikovius, Ioannes Demetrius
Sulikovius, Joannes Demetrius
Sulikovius, Joh. Dem.
Sulikovius, Joh. Demet.
Sulikovius, Johannes Demetrius
Sulikowski, Jan D.
Sulikowski, Jan Dymitr
Sulkofsky, Johann Demetrius
Sulkofsky, Johannes Demetrius
Solikowski, Jan Dymitr, Erzbischof von Lemberg
Sulikovius, Ioannes Demetrius, Erzbischof von Lemberg
Orzechowski, Stanisław
Solicovius, Ioannes Demetrius
Solicovius, Jo. Demetr.
Solicowsky, Johannes Demetrius
Solikovius, Joannes D.
Solikowski, Joannes Demetrius
Sollikovski, Jan Dymitr
Sollikowski, Johannes Demetrius
Sollikowsky, Johann Demetrius
Sollikowsky, Johannes Demetrius
Sulicovius, Johannes Demetrius
Sulikovius, Joannes Demetrius
Sulikovius, Joh. Dem.
Sulikovius, Joh. Demet.
Sulikowski, Jan D.
Sulkofsky, Johannes Demetrius
PseudonymOrzechowski, Stanisław
1919 [Pseud.] [Philologe] [Sources: (VD-16)]

Sources

Found inBiskup, pisarz, sekretarz króewski, dyplomata; autor dzieł historycznych i politycznych oraz pism polemicznych. Nie roztrzygnieto defitywnie autorstwa Ziemianina, które niektórzy historycy literatury przypisują S. Orzechowskiemu.. — Pseudo-Orzechowskiego Ziemianin / Henryk Gaertner. - Lublin, 1921.. — NUKAT. — NKor. — KAlfBN. — Enc. pows.. — PAB. — WBIS. — Kp. Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego / Edmund Kotarski. - Toruń, 1970. — Pseudo-Orzechowskiego Ziemianin / Henryk Gaertner. - Lublin 1921. — Ioannis Demetrii Svlikovii Archiepiscopi Leopoliensis Commentarivs Brevis Rervm Polonicarum. - Dantisci, 1647. — Lvkrecya Rzymska y Chrześcijańska / I. D. S. - [Kraków, ca 1570]. — PseudPP - 1994 (1, 698). — LoC-NA. — Polski slownik biograficzny. — Enc. pows.. — PAB. — WBIS. — PND: 129317438
Imprint SourcesGórski, Jakób: IACOBI GORSCII PRAELECTIONVM PLOCENsium liber primus(-quintus), siue de Baptismo recèns ... 1572-1583.
ORATIO· An denn durchleüchtigisten Herrn Herrn Sigismundum Koenig in Poln \[et]c.Die Kriegs ... 1544.
Annales Stanislai Orichovi[i] Okszi[i]. - 1643
Annales polonici ab excessu Sigismundii cum vita Petri Kmithae. - 1711 - 1712
Apocalypsis. - 1626
Chimaera sive de Stancari funesta Regno Poloniae secta. - 1563
Confessio fidei Catholicae. - 1563
De lege Coelibatus ... oratio. - 1551
Epistola ... de Celibatu. - 1549
Funebris oratio ... in funere Sigismundi Iagellonis Poloniae Reg*. - 1548
Górski, Jakób: IACOBI GORSCII PRAELECTIONVM PLOCENsium liber primus(-quintus), siue de Baptismo recèns ... 1572- 1583.
Hosius, Stanisław: D. STANISLAI HOSII,S.R.E.CARDINALIS, MAIORIS POENITENTIARII, ET EPISCOPI ... 1584.
Hosius, Stanisław: De loco et autoritate Romani pontificis in ecclesia Christi et conciliis. 1567.
In funere Sigismundi Iagellonis Poloniae Regis oratio. - 1559
MARTINI CROMERI VARMIENSIS EP... / Marcin Kromer, 1589
Mączyński, Jan: Lexicon Latino-Polonicvm Ex Optimis Latinae, Linguae Scriptoribvs Concinnatvm. Joanne ... 1563/ 1564.
Oratio an H. Sigismundum, Koenig in Polen. - 1544
Oratio pro dignitate Sacerdotali. - 1563
Orzechowski, Stanislaw: Annales polonici ab excessu Sigismundii cum vita Petri Kmithae. - 1711 - 1712
Orzechowski, Stanislaw: Apocalypsis. - 1626
Orzechowski, Stanisław: EPISTOLA STANISLAI ORIchouij de celibatu.. 1549.
Orzechowski, Stanisław: ORATIO An den durchleuchtigisten Herrn Herrn Sigismundum Koenig in Poln \[et]c. Die kriegs ... 1544.
Orzechowski, Stanisław: ORATIO· An denn durchleüchtigisten Herrn Herrn Sigismundum Koenig in Poln \[et]c.Die Kriegs ... 1544.
Orzechowski, Stanisław: STANISLAI ORICHOVII, GENTE ROXOLANI, NATIONE VERO POLONI, FIDEI CATHOLICAE ... 1563.
Orzechowski, Stanisław: Stanislai OriCHOVII RVTHENI, DE LEGE Coelibatus, contra Syricium in Concilio habita ... 1551.
Solikowski, Jan D.: In funere D. Sigismundi Augusti Poloniae regis .... - 1574
Solikowski, Jan D.: Ioannis Demetrii Sulikovii Archiepiscopi Leopoliensis Commentarius *. - 1647
Solikowski, Jan D.: Oratio in funere Sigismundi Augusti
Naboth, Alexius: PROPOSITIONES THEOLOGICAE DE LEGE ET Euangelio, in quibus summa & ordo Theologiae ... 1550.

Bibliographic records

Verbundkatalog Kalliope
Manuscript material

Biographies

Same As

DBPedia
Authority record
Deutsche Nationalbibliothek
Authority record
National Library of Sweden
Authority record
SUDOC (France)
Authority record
Virtual International Authority File (VIAF)
Clustered authority record
Wikidata
Wikidata description set
Deutsche Nationalbibliothek
Authority record
Deutsche Nationalbibliothek
Authority record

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)