CERL Thesaurus

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Lương, Quy Chính

Record IDcnp01886471
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01886471
Biographical Data1825 - 1907
Last Edit2016-10-25

General Note

Lettré et homme d'État. - Serviteur du roi Tự Đức (1850-1895)

More Information

Further Biographical Data1825-1907
Intellectual ResponsibilityAuteur
Primary Language(s)Vietnamese
NationalityVietnam

Names

HeadingLương, Quy Chính
used in: Bibliothèque nationale de France, Paris
Variant NameChính, Lương Quy
Lương Quy Chính
Thượng Hưng

Sources

Found inBnF Service vietnamien, 2012-02-15. — Thượng thư Lương Quy Chính, con người và sự nghiệp / Nguyễn Quang Ân, Nguyễn Thanh chủ biên, 2008