CERL Thesaurus

Smolikowski, Jan Aleksander

Record IDcnp01880755
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01880755
Biographical Data1809 - 1891
Last Edit2014-09-24

More Information

Further Biographical Data1809-post 1891
ActivityUczestnik powstania listopadowego. Na emigracji we Francji, współred. "Nowej Polski". Sekretarz Komisji Bratniej Pomocy Emigrantów Polskich. Krypt.: J. A. S.

Names

HeadingSmolikowski, Jan Aleksander
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameJ. A. S. [a]
Smolikowski, Aleksander
Smólikowski, Jan Leszek

Sources

Found inDwie godzin przed śmiercią Teofila Wiśniowskiego / przez J. A. S. - Lwów, 1848. — PseudPP. — Kp. Nowa Polska. - Paryż, 1833-1845 (Red). — Katalog poloników periodycznych wydawanych zagranicą do roku 1939 / Kazimiera Tatarowicz. - Kraków, 1961, poz. 191. — Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845 : Edward Dembowski. - Wrocław, 1981, s. 787. — Kp. Zawisza i Łukasiński - męczennicy polscy : smutne wspomnienia z roku 1831 wyryte na murze w kaźni kryminału rzeszowskiego w r. 1838 / wyd. Jan Leszek Smólikowski. - Lwów, 1848. — Estr. XIX, t. 4, s. 295

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)