CERL Thesaurus

Kraszewski, Józef Ignacy

Record IDcnp01879122
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01879122
Tipologia di accesso (intestazione)nome fittizio
Generemaschile
Dati biografici1812 - 1887
Luogo di nascitaWarschau
Luogo di morteGenf
Ultima modifica2019-05-03

Nota generale

Ecrivain, critique littéraire et historien
Note de regroupement par domaine: Littératures (800)

Maggiori informazioni

Ulteriori dati biografici28.07.1812-19.03.1887
28.07.1812-19.03.1887
1812-1887
Responsabilità intellettualeAuteur
Lingua madrePolnisch, Weißrussisch
Polish
AttivitàPersonen zu Literaturgeschichte (Schriftsteller) (12.2p) (sswd)
Personen zu Malerei, Zeichnung, Grafik (13.4p) (sswd)
Historiker (gnd)
Künstler (gnd)
Linguist (gnd)
Maler (gnd)
Schriftsteller (gnd)
Pisarz, publicysta, historyk, krytyk literatury i sztuki, rysownik, kolekcjoner. Pseud.: Bogdan Bolesławita, Kaniowa, Dr Omega, Kleofas Fakund Pasternak.
NazionePolen
Nota geograficaPL (iso3166)
NazionalitàPoland

Luogo di attività

Luogo di nascitaWarschau
Geburtsort
Luogo di morteGenf
Sterbeort

Nomi

IntestazioneKraszewski, Józef Ignacy
Usata in: Personal Names Authority File (PND), Germany
Kraszewski, Józef Ignacy
Usata in: Biblioteka Narodowa, Warszawa; NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries; Personal Names Authority File (PND), Germany
Kraszewski, Józef Ignacy
Usata in: Bibliothèque nationale de France, Paris
VarianteB. B. [a]
B.... B
Bolesławita, B
Bolesławita, Bogdan
Dr. Omega
J. I. Kr
K. F. P.
Kaniowa
Krashevskiĭ, Iuzef Ignatsiĭ
Kraszewski, I. I.
Kraszewski, I. J.
Kraszewski, Ignacy
Kraszewski, Ignaz
AKL(Index)
Kraszewski, J.
Kraszewski, J. I.
Kraszewski, J. Ig
Kraszewski, J. Ign
Kraszewski, J. J.
Kraszewski, Josef Ignaz
Kraszewski, Josef Ignazy
Kraszewski, Joseph Ignace
Kraszewski, Joseph Ignace
French
Kraszewski, Joseph Ignaz
AKL(Index)
Kraszewski, Joseph J.
Kraszewski, Jósef Ignacy
Kraszewski, Jósef Ignazy
Kraszewski, Józ. Ig
Kraszewski, Józ. Ign
Kraszewski, Józef
Kraszewski, Józef, 1812-1887
Kraszewski, Józef I.
Kraszewski, Józef Ign
Kraszẹwski, Jósef Ignacy
Kraszinski, Josef Ignaz
Kraŝevski, J. I.
Kraşzewski, Jósef Ignacy
Kraševs'kij, Ûzef Ìgnacìj
Kraševski, J
Kraševski, Josif
Kraševskij, I. J.
Kraševskij, Ignacy
Kraševskij, Iosif Ignatij
Kraševskij, Juzef Ignacij
Kraševskij, Juzef Ignacy
Kraševskis, Juozapas Ignacas
Kraševskis, Juzefas Ignacas
Kraševskìj, Ìosif
Kraševsʹkyj, Juzef Ihnacij
Krašèŭski, Ûzaf
Krašèŭskì, Û. Ì
Krašèŭskì, Ûzaf Ìgnacy
Krašėŭski, Iosif Ihnat
Krašėŭski, Ju.
Krašėŭski, Juzaf
Krašėŭski, Juzaf Ihnacy
Omega, Dr.
Pasternak, K. F.
PseudonimoAmeha, Dr
Pseudonym
Bodhan Boleslawita
Pseudonym
Bolesławita, B.
Pseudonym
Bolesławita, Bohdan
Pseudonym
Pastarnak, K.
Pseudonym
Bolesławita
Pseudonyme
Pasternak, Kleofas Fakund
Pseudonyme
Bolesławita
pseudonym
Bolesławita, B.
Pseud.
Pasternak, Kleofas Fakund
pseudonym

Fonti esterne

Trovato inB. — LCAUth. — M. — TA. — Wikipedia. — PSB. — PB (Kraszewski Józef Ignacy). — BUW. — Kp. Pamiętniki / J. I. Kraszewski. - Wyd. 4. - Wrocław, 1972. — Kp. Vytauto Lietuva / Juzefas Ignacas Kraševskis. - Vilnius, 1994. — Kp. Moskal / przez B. Bolesławitę. - Gdańsk, 1991. — PseudPP. - 1994-. — Kp. Stara baśń / Józef I. Kraszewski. - Kraków, 1991. — Próbki historyczne. - Paryż, 1868 (Przedm). — Kp. Djabeł / I. J. Kraszewski. - Poznań, 1935. — Kommandor Maltański. T. 1 / przez Eugeniusza Sue. - Warszawa, 1847 (Tł. z jęz. fr). — Kp. Metamorfozy : obrazki. T. 1 / J. J. Kraszewski. - Wilno, 1859. — Kp. Der Dämon : eine Novelle / von I. I. Kraszewski. - Leipzig, [1882]. — Kp. Macì karalëŭ / Ûzaf Krašèŭski. - Minsk, 2007. — Kp. Povìstì / Ûzef Ìgnacìj Kraševs'kij. - Kiïv, 1979. — Kp. Hata za vëskaj / Ûzaf Ìgnacy Krašèŭski. - Mìnsk, 1989. — Kp. Knâz Mihail Višneveckìj (Król Piast) : istoričeskìj roman v dvuh tomah / I. J. Kraševskago. - S.-Peterburg, 1890. — Kp. Wieczory wołyńskie / przez J. I. Kr. - Lwów, 1859. — Kp. Mayster Bartłomiey / [K. F. Pasternak]. - [Wilno, 1837]. — Kp. Szaławiła : staroszlachecka powieść / przez B. B. - Toruń, 1870. — Kp. Wilno : od początków jego do roku 1750. T. 1 / przez Kraszewskiego. - Wilno, 1839. — Kp. Dom biały : powieść. T. 1- / K. Pawła Koka. - Wilno, 1832- (Tł). — Kp. Tydzień Polityczny, Naukowy, Literacki i Artystyczny / red. Józ. Ign. Kraszewski. - Drezno, 1870-1871 (Stopka red. wyd. i red. odp. Józef Ign. Kraszewski). — Kp. The countess Cosel : a romance of history of the times of Augustus the Strong / by Joseph J. Kraszewski. - London, 1901. — Kp. Miód kasztelański : komedya kontuszowa w pięciu aktach prozą / J. Ig. Kraszewski. - Wyd. 2. - Kijów, 1899. — Kp. Djabeł : powieść z czasów Stanisława Augusta. T. 1 / J. Ign. Kraszewski. - Warszawa, 1926. — Kp. Dziennik Serafiny / z autografu spisał B.... B..... - Lwów, 1876. — Historia kołka w płocie / Ignacy Kraszewski. - Warszawa, 1953. — Syn marnotrawny : opowiadanie z końca XVIII wieku. T. 1 / przez Józ. Ig. Kraszewskiego. - Warszawa, 1878. — Ostap Bondarčuk : roman Ìosifa Kraševskago. - S.-Peterburg, 1899. — Kp. Graščák i oskrbnik : igrokaz v štireh dejanjih / poljski spisal J. Kraševski. - Ljubljana, 1869. — PSB. — PB (Kraszewski Józef Ignacy). — BUW. — Kp. Pamiętniki / J. I. Kraszewski. - Wyd. 4. - Wrocław, 1972.. — Kp. Vytauto Lietuva / Juzefas Ignacas Kraševskis. - Vilnius, 1994.. — Kp. Moskal / przez B. Bolesławitę. - Gdańsk, 1991. — PseudPP. - 1994-. — Kp. Stara baśń / Józef I. Kraszewski. - Kraków, 1991. — Próbki historyczne. - Paryż, 1868. (Przedm). — Kp. Djabeł / I. J. Kraszewski. - Poznań, 1935.. — Kommandor Maltański. T. 1 / przez Eugeniusza Sue. - Warszawa, 1847. (Tł. z jęz. fr). — Kp. Knâz''t i kmetovete / Josif Kraševski. - Sofiâ, 1946.. — NUKAT. — Półdiablȩ weneckie / J. I. Kraszewski, 1985. — LCAUth. — TA. — M. — B. — Wikipedia
Fonti a stampaKraszewski, Józef I.: Dante. - 1870
Kraszewski, Józef I.: Na tułactwie. - 1988
Kraszewski, Józef I.: Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799
Kraszewski, Józef I.: U babuni. - 1988
Kraszewski, Józef I.: Wilno od pocza̜tkow jego do roku 1750. - 1840 - 1842

Biografie

Lo stesso di

DBPedia
Authority record
Deutsche Nationalbibliothek
Authority record
National Library of Sweden
Authority record
SUDOC (France)
Authority record
Virtual International Authority File (VIAF)
Clustered authority record
Wikidata
Wikidata description set

Mappa

Altri Formati

Puoi scaricare il record in uno dei seguenti formati
JSON (new format)
YAML (new format)