CERL Thesaurus

Stroynowski, Walerian

Record IDcnp01878453
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01878453
Biographical Data1759 - 1834
Last Edit2014-09-24

More Information

Further Biographical Data1759-1834
ActivityEkonomista, zwolennik fizjokratyzmu.

Names

HeadingStroynowski, Walerian
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameStroynowski
Stroynowski, Strzemień Waleyran z Stroynowa
Stroynowski, Walerjan
Stroynowski, Waleryan

Sources

Found inEkonomika powszechna krajowa narodów / Walerjan Stroynowski. - Warszawa, 1912. — EP. — Kp. O ugodach dziedziców z włościanami / przez Waleryana Stroynowskiego. - Wilno, 1808. — Mowa Jasnie Wielmoznego Stroynowskiego Podkomorzego Buskiego [...], Posła Wołynskiego Na Sessyi Seymowey Roku 1788. Dnia 8. Grudnia Miana Po wyznaczeniu Posłów za Granicę, w Kwestyi czyli w Konstytucyą zgoda na to Stanów ma bydź wyrażona czyli tylko Nominowanie od J.K.Mci. - [Warszawa, post 8 XII 1788]

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)