CERL Thesaurus

Tarnowski, Jan

Record IDcnp01875434
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01875434
Biographical Data1488 - 1561
Last Edit2018-12-12

General Note

Poln. Wojewode und Kastellan; Oberbefehlshaber

More Information

Further Biographical Data1488-1561
ActivityPersonen zu politischer Theorie, Militär (8.4p) (sswd)
Feldherr (gnd)
Poln. Kastellan; Oberbefehlshaber
Kasztelan krakowski, podróżnik i poliglota, pisarz, pamiętnikarz, teoretyk wojskowości. Od 1524 hetman wielki koronny, od 1527 wojewoda ruski, od 1535 wojewoda krakowski, kasztelan wojnicki (1522-27), krakowski (1536-61), starosta chmielnicki (1531-57), sandomierski (1525-52), stryjski (1539-59), lubaczowski (1539--61), doliński (1440-59).
CountryPolen
Geographic NotePL (iso3166)

Names

HeadingTarnowski, Jan
used in: Bibliography of books published in German-speaking countries in 16th century (VD 16), Munich (Germany); Common Library Network (GBV), Göttingen (Germany); Personal Names Authority File (PND), Germany; NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameJan Grabia s Tarnowa
Jan Hrabia na Tarnowie
Joannes, Tarnow, Comes
Tarnouius, Ioannes
Tarnovius, Ioan
Tarnovius, Joannes
Tarnovius, Joannes
IBI
Tarnovius, Johannes
Tarnow, Johannes
Tarnowski, Ian
Tarnowski, Jan Amor
Tarnowski, Johann Magnus
Tarnowsky, Jan

Sources

Found inLCAuth. — LoC-NA. — Wybitni dowódcy, sławni obywatele. - [Warszawa, 1994]. — Encyklopedia powszechna PWN. T.4. - Warszawa, 1976. — Encyklopedia historii Polski. - T. 2. - Warszawa, 1995. — Andr. Zebridovii episcopi crac. Pro sua [et] collegarum religione ac iurisdictione, oratio postrema ad regem et senatvm in comitijs Varsouiensibus habita ; adiecta est Epistola eivsdem ad suae dioecesis homines sub initium comitiorum scripta. - [Cracoviae, po 12 I 1557] (Adr. ded. ; Na odwrocie s. tyt. ded. Viro principi Ioan. Tarnovio comiti illvstri castelano Crac. atq[ue] Sendomiriensi Lubacionie[n]si, [...] Andr. Patricivs"). — NKor. - 1965. — Scholia in Binas Pavli Papa Hvivs nominis II II literas : Alteras ad [...] Ioannem comitem a Tarnou, castellanum Cracouiensem. Alteras ad magnificos Regni Poloniae senatores laicos / [Petrus PaulusVergerius]. - [ S.l. Regiomonti?], 1556 (Adr. ded). — Consilivm rationis bellicae / Ian Tarnowski. - Warszawa, cop. 1987. — Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku spisy / opracowali Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Gradowska. - Kórnik, 1993. — Wizerunk własny żywota człowyeka poczciwego, w ktorym iako we źwierciedle, snadnie każdy swe sprawy oględać może [...]. - (W Krakowie, 1560) (Adr. ded). — Porządek Sądow y Spraw Mieyskich Prawa Maydeburskiego / B. G. R. - (W Krakowie), 1559 (Adr. ded)
Imprint SourcesOrzechowski, Stanisław: Życie Jana Tarnowskiego. - 1837
Orzechowski, Stanislaw: Zycie Jana Tarnowskiego. - 1837
Tarnovius, Joannes: De bello cum iuratissimis Christianae Fidei hostibus Turcis, gerendo, disputatio Sapientissima. - 1595

Biographies

Same As

DBPedia
Authority record
Deutsche Nationalbibliothek
Authority record
Virtual International Authority File (VIAF)
Clustered authority record

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)