CERL Thesaurus

Trzciński, Andrzej Jan Kanty

Record IDcnp01471992
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01471992
Biographical Data1749 - 1823
Last Edit2014-09-25

More Information

Further Biographical Data1749-1823
ActivityTłumacz, polemista, wierszopis, fizyk, profesor Szkoły Głównej Koronnej. Pseud.: A. T.***; A.T. w Krakowie; Badacz natury; Józef Leszczyński, Kleryk Święceń Mniejszych; Przyjaciel nauk; Przyjaciel prawdy; Przyjaciel prawdy i ludzkości.

Names

HeadingTrzciński, Andrzej Jan Kanty
used in: Biblioteka Narodowa, Warszawa; NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameA. T. w Krakowie
A. T.***
Badacz natury
Kleryk Święceń Mniejszych
Leszczyński, Józef
Leszczyński, Józef Kleryk Święceń Mniejszych
Przyiaciel Nauk
Przyjaciel nauk
Przyjaciel prawdy
Przyjaciel prawdy i ludzkości
Trzcinski, Andrzej
Trzciński, Andrej
Trzciński, Andrzej
Trzciński, Andrzey
Trzciński, Jędrzèj Jan Kanty

Sources

Found inDuch xięgi natury przez przyiaciela Nauk odcieniony a jaśnie wielmożnemu gubernatorowi [...] poświęcony / [Andrzej Trzciński]. - Kraków, 1813. — KAlfBN. — PseudPP. T. 4. - 1996. — Estr XIX. — Kp. Rozwinienie pisowni, słowośledni i słowozgodni jenzyka polskiego / [Andrej Trzciński]. - Warszawa, 1818. — PseudPP. - 1994-. — Estr XIX. — Kp. Duch xięgi natury przez przyiaciela Nauk odcieniony [...]. - Kraków, 1813. — Dyssertacya O Wzroście Nauk Wyzwolonych i Mechanicznych przez ducha Obserwacyi w Europie, o pożytkach i wygodzie ich w Społeczności, i o stosowaniu onychże do potrzeb Kraju Oyczystego Wiekopomney Pamiątce Nayjasnieyszego Stanisława Augusta [...] Na Publicznem Posiedzeniu Szkoły Głowney Koronney w Sali Jagiellońskiey Poswięcona. - W Krakowie, 1787 (Aut)

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)