CERL Thesaurus

Żwan, Kazimierz

Record IDcnp01471815
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01471815
Biographical Data1792 - 1858
Last Edit2014-09-25

General Note

Not found in: NUKAT

More Information

Further Biographical Data1792-1858
ActivityW latach 1809-1831 służył w wojsku, awansując do rangi pułkownika, równocześnie amatorsko zajmował się malarstwem, Po upadku powstania listopadowego, zrezygnował z służby w wojsku i całkowicie poświęcił się twórczości artystycznej.

Names

HeadingŻwan, Kazimierz
used in: Biblioteka Narodowa, Warszawa; NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameŻwan
Żwan, C. L.
Żwan, Kaz.
Żwan, Kaźmierz

Sources

Found inKp. [Karczma] / dessiné d'aprés nature et lithographié par le L.o C. Żwan 1818.. — Słownik malarzy polskich. T. 1, Od średniowiecza do modernizmu / Anna Lewicka-Morawska, Marek Machowski, Maria Anna Rudzka. - Warszawa, 2001. (s. 231, rok śmierci podany ze znakiem zapytania). — Rozkaz dzienny w kwaterze główney w Warszawie dnia 20 lipca 1827/1 sierpnia 1827 / Naczelny Wódz Konstantu W. X. R. ; Zgodno z Oryginałem p. o. Szefa Sztabu Głównego Pułkownik Żwan. - Warszawa, 1827. — Rozkaz dzienny w kwaterze główney w Warszawie dnia 20 czerwca 1827/2 lipca 1827. no 44 / Naczelny Wódz Konstantu W. X. R. ; Zgodno z Oryginałem w niebytności JWgo generała dyżurnego Rautenstrauch. podpułkownik Dönhoff. - Warszawa, 1827 (Pułkownik Żwan). — http://www.agraart.pl/ (Żwan Kazimierz 1792-1858). — http://www.stankiewicz.e.pl/vm/vm_zt.htm (Kawalerowie Orderu Virtuti Militari - Żwan Kaźmierz, pułk. kwaterm. gen. VM L. H. 1815-1830)

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)