CERL Thesaurus

W. L. N.

Record IDcnp01471801
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01471801
Last Edit2014-09-17

Names

HeadingW. L. N.
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameN. W. L.

Sources

Found inKp. Kantata przy rocznicy imienin nayjaśnieyszego Fryderyka Augusta Króla Saskiego, Wielkiego Warszawskiego Xięcia / napisana przez W. L. N. śpiewana w Krakowie na Teatrze przez Artystów Drammatycznych. Dnia 5go Marca 1811. Roku. - [S.l.], [1811]. — Estr. XIX., T. 3, s. 192 (N. W. L)

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)