CERL Thesaurus

Poczobut-Odlanicki, Marcin

Record IDcnp01471435
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01471435
Biographical Data1728 - 1810
Last Edit2014-09-25

More Information

Further Biographical Data1728-1810
ActivityJezuita, astronom, rektor Akademii Wileńskiej w l. 1780-1799. Krypt. : M. P.

Names

HeadingPoczobut-Odlanicki, Marcin
used in: Biblioteka Narodowa, Warszawa; NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameM. P. [a]
Odlanicki, Marcin Poczobut-
Odlanicki Poczobut, Martiano

Sources

Found inAd Augustissimum ac Potentissimum Imperatorem et Authocratorem totius Rossiae Alexandrum Primum Carmen lectum in publico consessu Imperatoriae Universitatis Vilnensis / a Martiano Odlanicki Poczobut. - [Wilno, 1803]. — KAlfBN. — NUKAT. — Z dziejów edukacji w polsce XVIII wieku : studia / Pod red. Ireny Szybiak. - Warszawa, 1995. — Leks. hp. — PSP. — NEP. - 1995. — Clementia Alexandri I, major rebus gestis Alexandri Magni carmen / M. P. // Sessya publiczna Uniwersytetu i Akademii Wilenskiey w Dzień Uroczystego w Wilnie Obchodu koronacyi Nayiaśnieyszego Naypotężnieyszego i Samowładnącego Imperatora Całey Rossyi Alexandra I. - Wilno, 1801. — Estr XIX. - 1878

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)