CERL Thesaurus

Zaleska, Hanna

Record IDcnp01470572
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01470572
Last Edit2014-09-17

More Information

Further Biographical Data-16..
ActivityCórka Jerzego Wołmińskiego (Wołmieńskiego) h. Rawicz, starosty upickiego (upitskiego); primo voto Jawgielowa (żona Jana, chorążyca upickiego, secundo voto Zaleska (od 1632 żona Marcina, sędziego ziemskiego upickiego).

Names

HeadingZaleska, Hanna
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameJawgielowa, Anna
Wołmieńska, Anna
Wołminska, Anna
Zaleska, Anna z Wołmińskich

Sources

Found inŻałoba Po śmierci [...] Marcina Zaleskiego Sędziego Ziemskiego Vpitskiego, Załosney pozostałey Małżonce [...] Paniey, Annie Wołminskiey, Starościance Vpitskiey, Marcinowey Zaleskiey, Sędziney Ziemskiey Vpitskiey / Przez [...] Marcina Syrvcia, Ofiarowana [...]. - [Wilno, 643] (Adr. ded. do "Paniey Anny Wołminskiey"). — Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 2, Województwo trockie XIV-XVIII wiek / pod red. Andrzeja Rachuby ; oprac. Henryk Lulewicz [et al.]. - Warszawa, 2009 (poz. 3936- inf. o ojcu; poz. 3843- inf. o 1.-2. mężu, imieniu właśc. Hanna)

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)