CERL Thesaurus

Segnitz, Stanisław Michał

Record IDcnp01469893
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01469893
Biographical Data1641 - 1708
Last Edit2014-09-17

More Information

Further Biographical Data1641-1708
ActivityMieszczanin krakowski, kupiec korzenny, ławnik miejski (od 1670) i rajca, (1670-1708), sekretarz królewski; syn Kaspra Segnitza sen. ( -1652) i Katarzyny Kondratówny ( -1665), ochrzczony jako Stanisław (jako Stanisław Michał występuje dopiero w latach sześćdziesiątych). Otrzymał (kupił?) indygenat (h. Prus II), szlachectwo było niekiedy kwestionowane (zob. PSB).

Names

HeadingSegnitz, Stanisław Michał
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameSegnic, Stanisław
Segnitz, Stanislaus

Sources

Found inLaurea Apollinaris perennibus folijs, tempora IV. VV. DD. Primæ Laureæ Candidatorum[m] [...] In Peraugusto D. Iagelonis Archilycæo coram frequentissima Nobilissimorum Hospitum, & Senatus Academici orona; Revinciens & in Solennem fraterniq[ue] contestationem affectus / ab Hyacintho Avgvstino Łopacki Ejusdem Laureæ Candidato, gratulatorio Calamo Advmbrata Anno Domini 1707 Mensis Aprilis Die 16. - Cracoviæ, 1707 (Adr. ded). — Iasne Pochodnie Poboznosci Y Dobrych Vczynkow, Przy pogrzebowym Akcie [...] Katarzyny Segnicowey, Wystawione [...] / Od iednego z życzliwych Przyiaćioł St. Wos. F. D. [...]. - W Krakowie, [post 21 II 1665] (Adr. ded. [...] Stanisławowi Y Kasprowi Segnicom [...] Paniey, Katarzyny Segnicowey, Synom Załosnie pozostałym [...]). — Estr. XV-XVIII. - 1891 (Segnitz Stanisław Michał, Segnic Stanisław). — PSB. - 1935 (Segnitz Segnic Stanisław Michał). — Mieszczaństwo krakowskie XVII w. : z badań nad strukturą społeczną miasta / Janina Bieniarzówna. - Kraków, 1969 (s. 168 - rajca w latach 1670-1709)

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)