CERL Thesaurus

Dąmbski, Jacek

Record IDcnp01469727
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01469727
Biographical Data1600 - 1676
Last Edit2014-09-17

More Information

Further Biographical Data16..- 1676
ActivityH. Godziemba, otrzymał niższe święcenia kapłańskie, kanonik gnieźnieński (od 1645), porzucił stan kapłański, kasztelan konarski łęczycki (1658-1663), biecki (1663-1675); syn Piotra.

Names

HeadingDąmbski, Jacek
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameDąbski, Hiacynthus De Lubraniec
Dąbski, Hyacinthus
Dąbski, Jacek, 16..- 1676
Dąmbski, Hiacent
Dąmbski, Hiacynt
Dąmbski, Jacenty
Dąmbski z Lubrańca, Jacek

Sources

Found inVernans Ervditi honoris Lavrea Inter amænissimas Veis Primitias XI. VV. DD. Primæ Lavreæ Candidatis [...] / A Gaspare Krvdnerowic [...] Celebrata Anno Domini 1670. Die 29. Mart. - Crac:, [post 29 III 1670] (Adr. ded). — Głos Załobny Na zeście Swiętey Pamięci [...] P. Anny Z Drozdowa Dąbskiey [...] / Przez X. Adama Franciszka Kozłowskiego [...] Wystawiony. - W Krakowie, [post 17 VIII 1665] (Adr. ded. Wielmożnym [...] Panom [...] Hyacinthowi Kasztellanowi Bieckiemu [...] Iakvbowi Chorążemu Xięstwa Zatorskiego Z Lvbranca Dąbskim). — Estr. XV-XVIII. - 1891. — Herbarz polski. Cz. 1. T. 4 / ułożył i wydał Adam Boniecki. - Warszawa, 1901 (s. 178 - Jacenty Dąmbski). — Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku : spisy / oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. - Kórnik, 1990 (T. 4 z. 2 poz. 34 - Jacek, Hiacynt, Jacenty Dąmbski Dąbski z Lubrańca)

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)