CERL Thesaurus

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Powalski, Franciszek Lewald

Record IDcnp01469410
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01469410
Biographical Data1600 - 1699
Last Edit2014-09-17

More Information

Further Biographical Data16..-16..
ActivityHerbu Rogala, komornik graniczny podolski, dworzanin pokojowy Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

Names

HeadingPowalski, Franciszek Lewald
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameLewald Powalski, Franciszek
Lewalt Powalski, Franciszek
Powalski Lewalt, Franciszek

Sources

Found inOsmy Splendor Jasnie Oświeconego Trybunału Głownego Koronnego [...] / Przez [...] Franciszka Lewalta Powalskiego [...]. - We Gdansku, 1669. — Estr. XV-XVIII. - 1891 (Powalski Franciszek Lewalt). — Herbarz polski Kaspra Niesieckiego [...]. T. 7 / i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza. - W Lipsku, 1841 (Powalski Franciszek)