CERL Thesaurus

Jabłonowska, Maria Anna

Record IDcnp01469284
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01469284
Biographical Data1643 - 1687
Last Edit2014-09-17

More Information

Further Biographical Data1643-1687
ActivityCórka Dominika Aleksandra Kazanowskiego h. Grzymała, woj. bracławskiego i Anny z Potockich; żona woj. ruskiego Stanisława Jana Jabłonowskiego (1634-1702) h. Prus.

Names

HeadingJabłonowska, Maria Anna
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameIabłonowska z Kazanowa, Maria Anna
Jabłonowska, Maria Anna z Kazanowskich
Jabłonowska, Marianna
Kazanowska, Maria Anna

Sources

Found inVspokoienie w Bogv [...] / Drugi raz obszerniey na pożytek Duchowny Przez X. Theophila Rutke [...] Przelozone. - We Lwowie, 1677 (Adr. ded. Mariey Annie Z Kazanowa Iabłonowskiey Woiewodziney Ziem Ruskich, Hetmanowey Polney Koronney Swickiey Ianowskiey, Korsuńskiey, &c. Starosciney). — PSB. - 1935 (wzmianki w biogramach męża i ojca). — pl. wikipedia (wzmianka w biogramie ojca; http://pl.wikipedia.org/wiki/Dominik_Aleksander_Kazanowski)

Biographies

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)