CERL Thesaurus

Treffler, W.

Record IDcnp01442884
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01442884
Last Edit2013-02-28

More Information

Dates of Activityfl. ca 1794

Names

HeadingTreffler, W.
used in: Biblioteka Narodowa, Warszawa

Sources

Found inWydział Instrukcyi w Kommissyi Porządkowey Woiewodztwa Lubelskiego pod naczelnictwem Tadeusza Kosciuszki : [Inc.:] Obywatele duchowni oboyga obrządkow i rożnych wyznań! [...] : [Odezwa do duchownych] : [Dat.:] Dań [...] dnia 24 7br. 1794 roku. - [Lublin, post 24 IX 1794]. (Podpis)

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)