CERL Thesaurus

Makarowicz, Jan

Record IDcnp01442858
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01442858
Last Edit2013-02-28

More Information

Dates of Activityfl. ca 1794

Names

HeadingMakarowicz, Jan
used in: Biblioteka Narodowa, Warszawa

Sources

Found inKommissya Porządkowa Woiewodztwa Lubelskiego pod naczelnictwem Tadeusza Kosciuszki w Wydziale Zywności : [Inc.:] Troskliwa o naywiększe bogactwo, które z roli dobrze uprawney i wczas zasianey naszemu spływa kraiowi [...] : [Nakaz wypełnienia zaleceń uniwersału Rady Najwyższej Narodowej z 25 VIII b.r. dot. powiadomienia Komisji o stanie prac rolnych] : [Dat.:] Dan [...] dnia 20 września 1794 roku. - [Lublin, post 20 IX 1794]. (Podpis)

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)