CERL Thesaurus

Zabaglia, Niccola

Record IDcnp01442489
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01442489
Biographical Data1664 - 1750
Last Edit2019-05-03

More Information

Further Biographical Data1664-1750
1664-1750
ActivityPersonen zu Architektur, Bautechnik (31.3p) (sswd)
Architekt (gnd)
CountryItalien
Geographic NoteIT (iso3166)

Names

HeadingZabaglia, Niccola
used in: Personal Names Authority File (PND), Germany
Zabaglia, Niccola
used in: Biblioteka Narodowa, Warszawa
Variant NameZabaglia, Nicola
Zabaglia, Mikołaj

Sources

Found inThieme-Becker. — Silnie czyli Oszczędzenie zdrowia pracuiących około ciężarów [...] / przez wjx. Wacława [...] Sierakowskiego [...] wydane pracą i kosztem autora, z figurami na miedzi rzniętemi. - W Krakowie, 1799. (Aut. pierw). — CERL online
Imprint SourcesZabaglia, Nicola: Contignationes ac pontes. - 1743

Same As

Wikidata
Wikidata description set

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)