CERL Thesaurus

Chrystowski, Adolf

Record IDcnp01432832
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01432832
Biographical Data1806 - 1892
Last Edit2013-02-28

More Information

Further Biographical Data1806-1892

Names

HeadingChrystowski, Adolf
used in: Biblioteka Narodowa, Warszawa
Variant NameChrystowski, A.

Sources

Found inLeksHP. — Delegacya wyborcza do Emigracyi Polskiej : Szanowni Bracia [Inc.: Wiadomo Wam, że jeszcze w dniu 8 Czerwca 1870 roku założonem zostało we Lwowie Towarzystwo Opieki Narodowej, w celu niesienia wszelkiego rodzaju pomocy Emigracyi naszej rozrzuconej po wszystkich niemal krajach...] / [A. Chrystowski et al.]. - [Paryż, 1874]

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)