CERL Thesaurus

Castiglione, Heinrich

Record IDcnp01431857
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01431857
Biographical Data1790 - 1860
Last Edit2013-02-28

General Note

Not found in: KVK online

More Information

Further Biographical Data1790-1860

Names

HeadingCastiglione, Heinrich
used in: Biblioteka Narodowa, Warszawa
Variant NameCastiglione

Sources

Found in[Inc.: W Imieniu Trzech Mocarstw Opiekuńczych Austryi, Pruss, i Rossyi, Przewpdniczący Tymczasowego Rządu Wolnego Miasta Krakowa, Feldmarszałek Porucznik Hrabia Castiglioni, W Imieniu i z upoważnienia tychże Mocatstw, podaje do wiadomości, że pomienione Mocatstwa, zawarły pomiędzy sobą dnia 6go b.m. w Wiedniu i podpisału następującą umowę...] / Castiglione. - [Kraków, 1846].. — LeksHP

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)