CERL Thesaurus

Map

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Borowski, Kasper

Record IDcnp01430015
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01430015
Biographical Data1802 - 1885
Place of DeathPłock
Last Edit2016-12-13

More Information

Further Biographical Data1802-1885
1802-1885
ActivityBischof (gnd)
CountryPolen
Geographic NotePL (iso3166)

Place of Activity

Place of ActivityPłock
Wirkungsort
Place of DeathPłock
Sterbeort

Names

HeadingBorowski, Kasper
used in: Personal Names Authority File (PND), Germany
Borowski, Kasper
used in: Biblioteka Narodowa, Warszawa
Variant NameChwalibóg

Sources

Found inWikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kasper%5FBorowski. — PSB. T. 2. - Kraków, 1936. — Estr. 2 wyd. T. 2 s. 462. — List pasterski Kaspra Borowskiego z Bożej i Stolicy Apostolskiej łaski biskupa łucko-żytomierskiego przy objęciu rządów swej dyecezyi roku 1849 mca lutego dnia 27. - Petersburg, 1849