CERL Thesaurus

Schutte, Rutger

Record IDcnp01376529
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01376529
Biographical Data1708 - 1784
Last Edit2018-05-17

General Note

mb
NNBW X, 898-900
Pasteur et poète. Note de regroupement par domaine: Littératures (800). Note de regroupement par domaine: Religion (200).
Niederländ. Pastor, pietist. Dichter.

More Information

Further Biographical Data1708-1784
Intellectual ResponsibilityAuteur
Primary Language(s)Dutch
ActivityPersonen zu Literaturgeschichte (Schriftsteller) (12.2p) (sswd)
Personen zu Kirchengeschichte, Systematischer und Praktischer Theologie, Kirche und Konfession (3.6p) (sswd)
Geographic NoteNL (iso3166)
NationalityDutch

Names

HeadingSchutte, Rutger
used in: Personal Names Authority File (PND), Germany; Common Library Network (GBV), Göttingen (Germany); Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands, Den Haag (Netherlands); Bibliothèque nationale de France, Paris
Variant NameLiefhebber van geestelyke gezangen, een
R.S.
S., R.
Schutte, Rutgerus

Sources

Found inBibliothèque royale, Pays-Bas - http://www.kb.nl (2002-12-03). — BN Service néerlandais. — Pieter Boddaert en Rutger Schutte : piëtische dichters in de achttiende eeuw / dr. S. D. Post, cop. 1995. — PND
Imprint SourcesBeschryving van het oosten, en van eenige andere landen / door den Heer Richard Pococke ; uit het engelsch overgezeten met aantekeningen voorzien door Ernst Willem Cramerus ; met eene voorrede van Rutger Schutte, 1782
Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelyke gezang... / 9th enl. impr. by R.S. [= R. Schutte], 1744
Schutte, Rutger: Proeve van gewijde poëzij. - 1784
Schutte, Rutger: Verhandeling over's heilands borgtogtelkjk lijden, in deszelfs bijzonder*. - 1785
Stichtelijke gezangen. / By Rutger Schutte, 1791

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)