CERL Thesaurus

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Kiều, Oánh Mậu

Record IDcnp01359186
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01359186
Last Edit2016-05-20

More Information

Further Biographical Data18..-19..
Intellectual ResponsibilityAuteur
Primary Language(s)Vietnamese
NationalityVietnam

Names

HeadingKiều, Oánh Mậu
used in: Bibliothèque nationale de France, Paris
Variant NameKiều Oánh Mậu
Mậu, Kiều Oánh
PseudonymGiá Son̛
Pseudonyme

Sources

Found inBnF Service vietnamien. — Tỳ-Bà diễn âm / soạn giả [sic] Kiều Oanh Mậu hiệu Gia Son̛, Kiều Tuờn̛g tụ ̛Nguyên Phuợn̛g ; trú thích giả Kiều Tù ̛Nhân ; [tóm thuật gia Ðông Cuơn̛g], 1930