CERL Thesaurus

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Orliński, Mateusz Józef

Record IDcnp01193418
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01193418
Last Edit2009-10-15

General Note

studia: Akad. Krakowska od 1636, bakałarz 1642, dr filozofii przed 1649, Lejda 1655, Francja, Padwa 1660; prof. Akad. Krakowskiej i prof. matematyki w Akad. Lubrańskiego w Poznaniu od 1651, kanonik warszawski 1683; fizyk królewski, autor panegiryków, prognostyków i rozprawy astronomicznej, zob. też t. 2.

Names

HeadingOrliński, Mateusz Józef
used in: Warsaw University Library, Poland