CERL Thesaurus

Lismanin, Franciszek

Record IDcnp01193344
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp01193344
Last Edit2009-10-15

General Note

1504-66, spolonizowany Grek; franciszkanin, prowincjał i komisarz 1538-44; prof. Akad. Krakowskiej, kaznodzieja i spowiednik królowej Bony, dworzanin Zygmunta Augusta; zwolennik reformacji od ok. 1545, w Genewie słuchacz Kalwina, superintendent Jednoty kalwińskiej w Małopolsce; w Królewcu od 1563, polemista religijny.

Names

HeadingLismanin, Franciszek
used in: Warsaw University Library, Poland

Provenance

Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie -- Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. -- Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)