CERL Thesaurus

Pötting, Francisco Eusebio de

Record IDcnp00405460
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp00405460
Biographical Data1627 - 1678
Place of BirthPraha
Place of DeathVídeň
Last Edit2017-07-03

General Note

Ambassadeur de l'empereur germanique Léopold I auprès de Philippe IV et de Charles II d'Espagne de 1664 à 1674
Österr. Diplomat, Graf von Pötting, 10 Jahre Botschafter in Spanien

More Information

Further Biographical Data1627-1678
10.08.1627-1678
1627-1678
1627-1678
Primary Language(s)German
Activitycísařský velvyslanec v Madridu (1664 - 1674)
diplomat
politik
Politik, diplomat, nejvyšší dvorský maršálek, císařský tajný rada a v letech 1663–1674 velvyslanec v Madridu, od roku 1663 nositel Zlatého rouna. Narodil se 10. prosince 1627. Zemřel v prosinci roku 1678. Otec Friedrich Freiherr von Pötting (1577–1642), matka Kunhuta Eliška ze Šternberka (ca 1578–1631), dcera Adama II. staršího ze Šternberka (ca 1575–1623), nejvyššího komorníka Království českého, a Evy Popelovny z Lobkowicz (ca 1560–1599). Roku 1650 se oženil s Marií Margaretou Löbel von Greinburg (též Krainburk), jednou z dcer vídeňského tajného dvorního rady a plukovníka vídeňské městské gardy Johanna Christopha Löbela sv. pána von Greinburg (zemř. po r. 1637). Sňatkem získal rumburské panství (rod Pöttingů jej vlastnil v letech 1656–1681). Český inkolát získal roku 1652 a roku 1653 pak dostal od císaře statek Miličín u Tábora. V roce 1655 mu císař Leopold I. udělil říšský hraběcí stav a roku 1660 ho jmenoval svým osobním radou. Roku 1658 ovdověl (Marie Margareta, s níž neměl žádné děti, zemřela 22. dubna 1658). Roku 1662 se oženil podruhé – vzal si Marii Sophii z Dietrichsteina (1652–1711), dceru knížete Maxmiliana von Dietrichstein-Nikolsburg (1596–1655), která pocházela ze slavného rodu Dietrichsteinů. Také toto druhé manželství zůstalo bez dětí (obě děti, dívka a chlapec, zemřely v lednu 1669 Marie Sophie si po Pöttingově smrti vzala roku 1681 Václava Ferdinanda z Lobkowicz (1654–1697), s nímž měla jednu dceru – Eleonoru Catharinu Charlotte z Lobkowicz (1685–1720). Během svého španělského pobytu si vedl osobní deník Diario del conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664–1674)“, který se dochoval v Dvorském a státním archivu ve Vídni. Roku 1671 jmenoval Leopold I. Pöttinga nejvyšším dvorním maršálkem; z Madridu odjel až v dubnu roku 1674. Majetek včetně dluhů zdědil roku 1679 bratranec Johann Sebastian hrabě von Pötting und Persing (1626–1687), rada dvorské komory, syn Ortlieba Freiherr von Pötting und Persing (1575–1640) a otec Franze Karla von Pötting und Persing (1680–1755). V Rumburku, významném rodinném panství, byla podle závěti Františka Eusebia zřízena dědicem Johannem Sebastianem „Nadace hraběte Františka Eusebia z Pöttingu“ se základním kapitálem 10. 000 rýnských zlatých a byla zahájena stavba kláštera ((v závěti František Eusebius pamatoval i na zřízení knihovny a ve Španělsku objednal oltářní obraz do klášterního kostela sv. Vavřince). Roku 1681 Johann Sebastian své statky (Rumburk a Tolštejn) prodal. Rumburské panství i se závazkem koupil kníže Anton Florian z Liechtensteinu (1656–1721), nejvyšší hofmistr císaře Karla VI. (stavba byla realizována v letech 1683–1685, prakticky začal konvent fungovat už roku 1688). Byl člověkem vzdělaným, s širokými kulturními zájmy, zejména pokud jde o divadlo a literaturu. Navštěvoval madridská divadla a podporoval madridské knihkupce, císaři Leopoldu I. posílal nové tisky španělských her hraných v Madridu a informoval ho o knižních novinkách. Řada tisků mu byla jako mecenáši věnována.
Personen der Geschichte (Politiker und historische Persönlichkeiten) (16.5p) (sswd)
CountryÖsterreich
Spanien
Geographic NoteAT (iso3166)
ES (iso3166)
NationalityGermany
Sign, Mark, Device etc.Diario del Conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-1674) – Sign Image
Sign, Mark, Device etc.Don Cruickshank, The Library of Count von Pötting, Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, vol. 6, No. 2, 1973, pp. 110-114. – Sign Image
Sign, Mark, Device etc.Klášter s kostelem sv. Vavřince v Rumburku. – Sign Image
Sign, Mark, Device etc.Portrét F. E. hraběte z Pöttingu - Rakouská národní knihovna ve Vídni – Sign Image
Sign, Mark, Device etc.Rodovid – Sign Image
Sign, Mark, Device etc.Rukopisné exlibris "FECDP" - rukopis Strahovská knihovna sign. D.E.IV.18 – Sign Image
Sign, Mark, Device etc.Rumburk - klášter kapucínů a "Pötingenská knihovna". – Sign Image
Sign, Mark, Device etc.SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY F. E. PÖTTINGA - HathiTrust Digital LIbrary – Sign Image
Sign, Mark, Device etc.SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY F. E. PÖTTINGA - Strahovská knihovna – Sign Image
Sign, Mark, Device etc.SOUVISEJÍCÍ BIBLIOGRAFICKÉ ZÁZNAMY KNIH Z KNIHOVNY F. E. PÖTTINGA - WorldCat – Sign Image
Sign, Mark, Device etc.Vazba se supralibros "FECDP" - přední deska - Knihovna NM, sign.98 D 00024 – Sign Image
Sign, Mark, Device etc.Vazba se supralibros "FECDP" - přední deska - rukopis Strahovská knihovna sign. D.E.IV.18 – Sign Image
Online RessourceÖNB-HANNA-Katalog
Online Ressourcebajger.wz.cz
Online Ressourcehttps:

Place of Activity

Place of BirthPraha
Place of Birth
Place of DeathVídeň
Place of Death

Names

HeadingPötting, Francisco Eusebio de
used in: Bibliothèque nationale de France, Paris
Pötting, Francisco Eusebio ¬de¬
used in: Personal Names Authority File (PND), Germany
Pöttingu, František Eusebius ¬z¬, hrabě
used in: Provenio (Czech castle libraries)
Variant NameDe Pötting, Francisco Eusebio
Di Petting, Francisco Eusebio
Peting, Franc. Euseb. ¬de¬
Peting, Francesco Eusebio ¬de¬
Peting, Francisco Eusebio de, conde
Peting, Franciscus Eusebius ¬de¬
Peting, Franz Eusebius ¬von¬
Peting, Franziskus Eusebius ¬von¬
Petting, Francesco Eusebio
Petting, Francesco Eusebio ¬di¬
Petting, Francisco Eusebio ¬de¬
Petting, Franz Eusebius ¬von¬
Petting, Franziskus Eusebius ¬von¬
Pötting, Franz Eusebius
Pötting, Franz Eusebius ¬von¬
Pötting, Franz Eusebius von, Graf, 1627–1678
Pötting, Franziskus Eusebius ¬von¬
Pötting auf Oberfalkenstein, Franz Eusebius ¬von¬, Graf, 1627-1678
Pötting und Persing zu Rumburg, Franz Eusebius ¬von¬, Graf, 1627–1678
Pötting z Persingu, František Eusebius, hrabě, 1627-1678

Sources

Found inÖNB-HANNA-Katalog (http://aleph.onb.ac.at/F/KIMM7KSP248BUALCUYS7U4EIX5V6HJCG1I1RKU6G64IVI41N7B- 00189?func=file&file_name=login). — Pribram, Alfred Francis- Landwehr von Pragenau, Moritz. Privatbriefe Kaiser Leopold I. an den Grafen F.E. Pötting, 1662-1673. Wien: C. Gerold's Sohn, 1903-1904 (Diplomatická korespondence mezi Leopoldem I. a hrabětem z Pöttingu). — MAŠEK, Petr. Křivoklátská knihovna rodu Fürstenbergů, in: Sborník Národního muzea v Prazev řada C - Literární historie, sv.38, 1993, č. 1-2, s.48 (Pravděpodobně za Karla Egona I. z Fürstenbergu 1729-1787 byla koupena knihovna Karla von Hippmanna a jeho syna Johanna Paula, s níž se do rodové Fürstenberské knihovny dostaly i španělské tisky F. E. z Pöttingu). — KRAFT, Walter C. Codices Vindobonenses hispanici. A Catalog of the Spanish, Portuguese, ad Catalan Manuscripts in the Austrian National Library. Bibliographic Series Number 4. Corvallis. Oregon: Oregon State College, 1957 (Národní knihovna ve Vídni koupila v r. 1832 od dědiců španělské rukopisy; https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/7440). — CRUICKSHANK, Don William. The Library of Count von Pötting. Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, vol. 6, No. 2, 1973, s. 110–114 (http://www.jstor.org/discover/10.2307/ 41154522?uid=3737856&uid=2&uid=4&sid=21102180063293). — Kapucínský klášter a loretánská kaple v Rumburku. Vydalo město Rumburk 2011. — Bajger, Matyáš Franciszek, Česká františkánská kultura (Vývoj knihoven v jednotlivých řeholních domech) (Klášter kapucínů v Rumburku vznikl díky testamentu Františka Eusebia z Pöttingu z října 1667, v němž zavázal potomky vystavět konvent. Dědic Johann Sebastian z Pöttingu však r.1681 prodal panství Antonínu Florianovi z Liechtensteinu i s tímto závazkem, a tak se fundátorem stal až tento kníže. V průběhu 80. let vznikl kostel sv. Vavřince i trojkřídlý klášter přiléhající na zadní stranu chrámu. V padesátých letech 20. století převzal budovy kláštera Městský národní výbor.V roce 1972 bylo rozhodnuto o opravě komplexu, k dokončení rekonstrukce však došlo až v 90. letech. V klášteře sídlí od roku 1994 městská knihovna; http://bajger.wz.cz/frk/chapter8r.html). — VOLF, Josef. Knihovna lobkowiczského fideikomisu v Praze, in: O starých českých sběratelích knih, Praha 1937, s. 22-23 (R. 1833 přišla nová obohacení: dvě stě filologických děl daroval bratr knížete Josef a sedmset svazků a velká sbírka rytin byly koupeny za roční rentu 500 zl. od hraběte Adolfa z Pöttingů, jenž se tehdy stěhoval z Prahy do Vídně). — Časopis Českého muzea 1864, s.120 (Informace o tom, že královský španělský plukovník hrabě V. Pötting-Persing ? odkázal Knihovně NM v r. 1864 knihy malá pozůstalost – převaha španělských knih). — KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Po stopách knižní sbírky Františka Eusebia hraběte z Pöttingu a Persingu (http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf22/ jaroslava_kasparova.pdf). — LCNA, 1993-09. — LoC-NA

Biographies

German Biography Portal
Biographic Information

Map

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)