CERL Thesaurus

Furmerius, Bernardus

Identifiant de la noticecnp00062758
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnp00062758
Données biographiques1542 - 1616
Dernière modification2020-09-01

Note générale

publiceerde een historisch dagboek in het Latijn (handelend overde periode 1603-1615 in Friesland: "Diarium Furmerii"); opvolger van zijnleermeester, Suffridus Petrus (1527-1597), als 's Lands historieschrijver'van het gewest Friesland; is een vertegenwoordiger van de 'stroming' vanfantastische (of ook wel 'apocriefe') geschiedschrijving (i.e. eenamalgaam van - met veel vertoon van geleerdheid gebrachte - oudere historischeoverleveringen, mythen en legendes en eigen verzinsels)
Landshistorieschrijver van Friesland vanaf 1597.
Steensma 1970, p. 156.
http://dbnl-srv-p200.dmz.kb.nl/auteurs/auteur.php?id=furm001

Plus d'information

Autres données biographiques1542-1616

Noms

RubriqueFurmerius, Bernardus
utilisé dans: Bibliothèque royale des Pays-Bas, La Haye (Pays-Bas)
VarianteFurmerius, Bernardus Gerbrandus

Sources

SourcesRecht ghebruyck ende misbruyck, van tydlycke have.... / [By Bernardus Gerbrandus Furmerius]..., 1585
Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlicke have.... / By [Bernardus Gerbrandus Furmerius. ; Adapted ..., 1620

Notices bibliographique

Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN)
Sample Bibliographic Record
Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN)
Sample Bibliographic Record

Identique à

ISNI
Authority record

Autres formats

Vous pouvez également télécharger cette notice dans l'un des formats suivants
JSON (new format)
YAML (new format)