CERL Thesaurus

Zawadzki, Piotr

Record IDcni00050862
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cni00050862
Biographical Data - 1796
Last Edit2014-09-24

More Information

Further Biographical Data-1796
ActivityBookseller
Printer
Publisher
Właściciel giserni 1777-1796 i drukarni 1789-1796; nakładca i księgarz.

Related Entries

See alsoZawadzki, P.
Zawadzki, Piotr
parallel personal name record
Drukarnia JKM Piotra Zawadzkiego
Drukarnia JKM i Rzpltey P. Zawadzkiego
Drukarnia JKMci i Rzeczypospolitey, P. Zawadzkiego
Drukarnia JKMci i Rzpltey Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Nowa J. K. Mci Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Nowa JKMci i Rzeczypospolitej Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Nowa JKMości i Rzeczypospolitey P. Zawadzkiego
Drukarnia P. Zawadzkiego
Drukarnia Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Uprzyw. P. Zawadzkiego
Drukarnia Uprzywileiowana P. Zawadzkiego
Drukarnia Uprzywileiowana Piotra Zawadzkiego

Names

HeadingZawadzki, Piotr
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameDrukarnia JKM Piotra Zawadzkiego
Drukarnia JKM i Rzpltey P. Zawadzkiego
Drukarnia JKMci i Rzeczypospolitey, P. Zawadzkiego
Drukarnia JKMci i Rzpltey Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Nowa J. K. Mci Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Nowa JKMci i Rzeczypospolitej Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Nowa JKMości i Rzeczypospolitey P. Zawadzkiego
Drukarnia P. Zawadzkiego
Drukarnia Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Uprzyw. P. Zawadzkiego
Drukarnia Uprzywileiowana P. Zawadzkiego
Drukarnia Uprzywileiowana Piotra Zawadzkiego
Zawadzki, P

Sources

Found inDrukarze 3.2. - 2001. — Co się też to dzieje [...] / [H. Kołłątaj]. - W Warszawie, [1791] (Druk). — Woyciecha Turskiego Mysli O Krolach, o Sukcessyi, o przeszłym i przyszłym Rządzie. - W Warszawie, 1790 (Druk). — Przymowienie się Jasnie Wielmoznego [...] Jana Suchorzewskiego [...] Na Sessyi Dnia 12. Pazdzienika 1790 Roku. - (W Warszawie), [post 12 X 1790] (Druk). — Kp. Kalendarzyk Narodowy y Obcy na Rok Pański... - 1792- (Druk). — Aryst albo powaby poćciwości / przez JP. Seguier de Saint-Brisson. - w Warszawie, 1792 (Druk). — Opisanie Illuminacyi W Dniu 8. Maja 1791. Roku Na Anniwersarz Imienin Nayjasnieyszego Pana Nie Tylko Miasta Warszawy Ale Y Innych Miast Tak Korony, Jako Y Litwy Z Okoliczności nadaney im Wolności i zapadłey zbawienney dla Narodu Konstytucyi w Dniu trzecim Maia tegoż Roku / [Franciszek Makulski]. - W Warszawie, [post 8 V 1791] (Druk). — Głos J. W. J. Pana Tadeusza Korsaka Seymowego i Ziem. Sędziego, Posła Woiewodztwa Wilenskiego Na Sessyi Seymowey Dnia 15. Marca 1792. Roku Miany. - (W Warszawie), [post 15 III 1792] (Druk). — Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych czasów aż do 1847 roku / skreślony przez F. Max. Sobieszczańskiego // Biblioteka Warszawska : pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. - T. 2 (1848) (S. 344 data śmierci). — Par. rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Liber Mortuorum 1780-1796 w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego (zmarł we wrześniu 1796). — Kazanie W Dzien S. Jozefa Oblubjenca N.M. Panny Uroczystym Imieninom [...] Xiędza Jozefa Rybinskiego Biskupa y Pasterza Dyecezyi Kuiawskiey Poswięcony W Katedrze Kuiawskiey / Przez Xiędza Felixa Synakiewicza [...] Roku 1792 Dnia 19 Marca Miane. - W Warszawie, [post 19 III 1792] (Druk). — Dowod Winney Wdzięczności W Dzień Imienin Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Stanisława Małachowskiego Referendarza i Marszałka Seymowego Konfederacyi Koronney / przez Konfranternię Introligatorską Złożony Dnia 8. Maia 1791. Roku. - W Warszawie, [post 8 V 1791] (Druk). — Głos Jasnie Wielmoznego Kublickiego Posła Inflantskiego Na Sessyi Seymowey Dnia 1. Pazdziernika 1790. Roku Miany. - (W Warszawie), [post 1 X 1790] (Druk). — Głos Jasnie Wielmoznego Leszczynskiego Posła Wojewodztwa Inowrocławskiego, Miany Na Sessyi Seymowey Dnia 7. Pazdziernika 1790. Roku. - W Warszawie, [post 7 X 1790] (Druk). — Kp. Relacya Deputacyi Do Examinowania Sprawy O Bunty Oskarżonych [...] - W Warszawie, [1790] (Druk)

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)