CERL Thesaurus

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Drukarnia Akademicka, Wilno

Record IDcni00049143
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cni00049143
Last Edit2014-09-24

General Note

Drukarnia Akademicka funkcjonowała w Wilnie od 1586 (?) do 1805; w 1586 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł przekazał własną oficynę kolegium jezuickiemu, które kierowało firmą nieprzerwanie do chwili kasaty zakonu (1773). W l. 1592-1594 na czele drukarni stał Daniel z Łęczycy. W 1774 patronat nad tłocznią przejęła Komisja Edukacji Narodowej i kierowała nią do 1805, kiedy władze Uniwersytetu sprzedały podupadające przedsiębiorstwo Józefowi Zawadzkiemu. W okresie swojego istnienia Drukarnia Akademicka używała zamiennie różnych nazw np: Typis Academicis Soc. Jesu, Typis Universitatis Societatis Jesu, a w latach 1738-1794 także Drukarnia J.K.M. Akademicka Societatis Jesu, Drukarnia JKMci, Drukarnia Królewska przy Akademii itd.

Related Entries

Officina Nicolai Christophori Radziuill, Wilno

Names

HeadingDrukarnia Akademicka, Wilno
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameAkademicka Drukarnia w Wilnie
Akademijos sp
Druk. JKM Akadem. Soc. Jesu
Druk. JKM i Rzpltey Akad. Soc. Jesu
Drukarnia Akademicka
Drukarnia Akademicka SI
Drukarnia Akademicka Soc: Jesu
Drukarnia Akademicka Societ: Jesu
Drukarnia Akademicka Societatis Iesv
Drukarnia Akademicka Societatis Jesu
Drukarnia Akademiey Societatis Iesv
Drukarnia Akademii Soc. Iesv
Drukarnia JK Mości Przy Akademii
Drukarnia JKM Akad. Soc. Jesu
Drukarnia JKM Akad. Wileńskiej Societatis Jesu
Drukarnia JKM Akademicka Societatis Jesu
Drukarnia JKM i Rzeczy-pospolitey Akadem: Soc: Jesu
Drukarnia JKMci
Drukarnia JKMci Akademicka
Drukarnia JKMci Akademicka Societatis Jesu
Drukarnia JKMci i Rzeczypospolitey Akademicka Societatis Jesu
Drukarnia JKMci przy Akademii
Drukarnia Królewska Akademicka
Drukarnia Królewska przy Akademii
Drukarnia Oycow Jezuitow
Drukarnia Societatis Iesv
SJ
Typis Academicis S. I. Thomas Leuicki
Typis Academicis Societatis Iesu
Typis Hetaerianis
Typis SRM Academic. Societatis Jesu
Typis SRM Academicis SJ
Typis SRM Penes Academiam
Typis Universitatis Societatis Iesu
Typografia Soc: Iesv
Typographia Acad. Soc. Iesv
Typographia Academica S. Iesv
Typographia Regia Academiae et Universitatis Societatis Jesu
Wileńska Drukarnia Akademicka

Sources

Found inDrukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 5, Wielkie Księstwo Litewskie. - Wrocław 1962. — Ogrod Rożany Abo Opisanie porządne dwu szczepow wonney Rożey Hierychuntskiey [...] / Przez W. O. Br. Waleryana Lith. wydany [...]. - w Wilnie, 1646. — Prawidlo Wiary Hœretyckiey : To iest okazanie iż wodzowie Kacerscy, nie pismo ś. ale własny mozg swoy, za Regułe albo prawidło wiary sobie maią. A przytym Pierwsza centvria, Albo Sto iawnych Fałszerstw w wierze, z Obrony Postylle Kacerskiey, od fałecznego Proroka Grzegorza Zarnowca wydaney / zebranych przez D. Stanisława Grodzickiego Theologa Societatis Iesv. [...]. - W Wilnie, 1592 (Druk. W Drukarni Academiey Societatis Iesv, przez Daniela Lencycyusza). — Przywitánie wesołe tak smiertelnego dvchownego y swieckiego iako [y] niesmiertelnego senatv anielskie[go] na szcześliwy przyiázd do Száwel [...] D. Georgii Tyszkiewicz [...] episcopi Samogitiae kiedy ná oczekane kościołá Száwelskiego poświącánie, roku páńskiego 1634, dńiá octobra przybywać szcześliwie raczył, przez X. Piotra Tarwoynia […]. - Vilnae, [1634] (Druk: Formis Academ: Societ: Jesv). — Miscellanea Rervm, Ad Statum Ecclesiasticum In Magno LitvaniæDvcatv pertinentium / Collecta Ab Alberto Wiivk Koiałowicz [...]. - Druk. (Typis Academicis). — Ara Triplex Spei Pvblicæ, Avgvstæ, Sacræ, Fortunatæ In Adventv [...] Principis [...] Sigismundi Casimiri, [...] Vladislai IV & Cæciliæ Renatæ Regum Poloniae, Primogeniti, Ab Alma Academia & Vniversitate Vilnensi Soc. Iesv erecta [...] / Per Joannem Fridericum Doenhoff [...] dedicata. - Vilnæ, 1643 (Druk). — Lvdi Literarii In Nvptiis [...] Michaelis Regis Poloniarvm [...] Nec non [...] Eleonoræ Archidvcissæ Avstriæ [...] Ab eadem Alma Academia & Vniversitate Vilnensi [...] dedicati Anno salutis 1670. - Vilnæ, [1670] (Druk). — Scintillæ Asceticæ Ad Excitandum Spiritus incendium In Singulos anni dies Accommodatæ ab uno Societatis Iesu Sacerdote Imo sub prelo excussæ Monachij [...]. - [Wilno], 1737 (Druk). — Corona Aurea Super Mitram (a) Eruditio, Sapientis Filii Ethelredi Regis Angliæ : Sub Auspiciis [...] Michaelis Casimiri Radziwiłł Capianei Premisliensis [...] à [...] Juventute, in radiwiliano Nesvisiensi Collegio Societatis Jesu Repræsentata Anno Domini 1724. Pridie Calendas Augusti. - Wilnae, [1724] (Druk). — Festvs Hymenæi Dies, Pro Sole, Sapiehanis Splendoribvs Pupillam Aqvilæ Połvbinianæ oblectans: sub auspicatum Connubium [...] Georgii Sapieha [...] nec non [...] Isabellæ Helen De Łvbno Połvbinska [...] Obsequioso stylo celebratus, A Collegio Academico Vilnensi Societatis Iesv / Per [...] Felicianum Ioannem Woyszko Skorobohaty [...]. - Vilnæ, 1686 (Druk). — Quadriga Sacerdotum Ad Cælum, Sive Prædestinatio Sacerdotalis Per Quatuor Novissima jugiter expensa. / Authore R. P. Michaele Rychalski, Pœnitentiario & Seniore Psalteristarum Ecclesiæ Cathedralis Vladislaviensis. - Vilnæ, 1707 (Typ. Acad). — Historia Illustrissimæ Domus Sapiehanæ Ab Origine & Antiquitate sua Genealogico syllabo Per gloriosos Heroum ejusdem ac connexarum Familiarum Progressus in præsens sæculum deducta / Autore R. P. Antonio Aloysio Misztołt [...]. - Vilnæ, 1724 (Druk). — Occasvs in Aurora Sev Mors Præmatvra [...] D. Francisci Caroli in Czereia Sapieha, Thesauraridæ Magni & Notaridæ M. D. L. [...] Inter lugubres funeris cerimonias Panegyrica Comploratione Advmbrata a Sapiehano Collegio Brestensi Soc: Iesu [...]. - Vilnæ, [1680] (Druk)