CERL Thesaurus

Drukarnia Nadworna Jego Królewskiej Mości, Warszawa

Record IDcni00048737
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cni00048737
Last Edit2014-09-24

General Note

Drukarnia Jezuitów powst. w 1716 z inicjatywy Stafana Puzyny. W 1773-1784 działała jako Drukarnia Nadworna J.K.M; 1784-1794 - Drukarnia Nadworna J.K.Mci i Komisji Edukacji Narodowej; 1794 - Drukarnia Wydziału Instrukcji Narodowej; 1795-1797 - Drukarnia Pojezuicka. Zlikwidowana przez władze pruskie w 1797.

Names

HeadingDrukarnia Nadworna Jego Królewskiej Mości, Warszawa
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameDruk. Nadw. JK Mci RP
Druk. Nadworna JKM
Druk. Nadworna Jego Królew. Jmci
Drukarnia JK Mci Nadworna
Drukarnia Nadworna JK Mci
Drukarnia Nadworna JKM
Drukarnia Nadworna Jego Królewskiej Mości
Drukarnia Nadworna Królewska
Księgarnia Nadworna JK Mci
Nadworna Drukarnia
Typis Aulae Regiae
Typis aulicis S R Mtis

Sources

Found inAutor Podstolego do Jmć pana Rotkiewicza. - [Warszawa, ante 8 VII 1780] (Druk). — Drukarze 3.2 - 2001 (Nadworna Drukarnia). — EWoK. - 1971. — Anakreon poeta grecki. - W Warszawie, (18 I) 1774. — Męka Chrystusowa [...] / Michał Bobrykowicz. - Warszawa, 1780 (Druk). — Zycie Jana Zamoyskiego [...]. - W Warszawie, 1775 (Druk). — Kp. Pamiętnik Polityczny y Historyczny Przypadków, Ustaw, Osób, Mieysc i Pism wiek nasz szczególniey interessuiących. T. 2. - W Warszawie, 1783 (Wyd. W Księgarni XX. Piarow, Nadworney J.K.Mci, Piotra Dufour, Michała Grölla). — Ociec dobry [...] / Diderot. - W Warszawie, 1780 (Druk. Drukarnia Nadworna JK Mci). — Kp. Opis Chorob Prędkiego Ratunku Potrzebuiących, Króry [!] poprzedzaią dwa roztrząśnienia, Pierwsze o Zarazliwych Ludzkich Chorobach, Drugie o Powietrzu na Bydło, Trzecie [...] o Ukąszeniu Wsciekłych Bestyi [...] / Przez Kurcyusza [...]. - W Warszawie, 1783 (Druk)

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)