CERL Thesaurus

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Januszowski, Jan

Record IDcni00044580
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cni00044580
Biographical Data1550 - 1613
Last Edit2014-09-24

More Information

Further Biographical Data1550-1613
ActivityPrinter
Wydawca, drukarz, właściciel Drukarni Łazarzowej, którą przejął po śmierci ojca, Łazarza Andrysowicza w 1577; pisarz, ksiądz (po śmierci żony w 1601 r.), archidiakon sądecki.. Nazwa wcześniejsza: Jan Łazarzowic. Pseud.: Jan Podworecki lub Podworzecki. W l. 1604-1605 prawdopodobnie wydzierżawiał drukarnię Bazylemu Skalskiemu, którego zatrudniał również do drukowania dzieł sygnowanych własnym nazwiskiem. W l. 1615-1617 druki wychodziły z dodaniem w adresie wyd. nazwiska Macieja Jędrzejowczyka.
Publisher

Related Entries

See alsoJanuszowski, Jan
parallel personal name record
Ianuszowski, Jan.
Ianvszowski, Ian.
Janussovius, Ioannes.
Januszowski, Jan Łazarzowic.
Lazari, Ioannes.
Lazarides, Ioannes.
Podworecki, Jan.
Podworzecki, Ian.
Podworzecki, Jan.
Łazarzowic, Jan.
Januszowski, Jan
paralell personal name record
Officina Architypogr: Regia Lazari
Archityp: Regia & Ecclesiast. Lazari
Architypographia Regia & Ecclesiastica Lazari
Druk. Laz
Drukarnia Łazarzowa
Officina Architip. Regia Lazari
Officina Lazari
Officina Lazariana
Officina Typographica Lazari

Names

HeadingJanuszowski, Jan
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameArchityp: Regia & Ecclesiast. Lazari
Architypographia Regia & Ecclesiastica Lazari
Druk. Laz
Drukarnia Łazarzowa
Ianuszowski, Jan
Ianvszowski, Ian
Janussovius, Ioannes
Januszowski, Jan Łazarzowic
Lazari, Ioannes
Lazarides, Ioannes
Officina Architip. Regia Lazari
Officina Architypogr: Regia Lazari
Officina Lazari
Officina Lazariana
Officina Typographica Lazari
Podworecki, Jan
Podworzecki, Ian
Podworzecki, Jan
Łazarzowic, Jan

Sources

Found inKp. Dwie broszury prawne z r. 1602 i 1608 / wyd. Bolesław Ulanowski. - Kraków, 1920 (Aut. dzieła współwyd). — Nowy karakter polski z Drukárnie Lázárzowéy y Ortographia polska / Iana Kochanowskiego, Lukasza Gornickiego, Iana Ianuszowskiego. - Poznań, 1882. — Kp. Jan Kochanowski / [przedm. Jan Ianuszowski]. - W Krakowie, 1639. — Ivsti Lipsii [...] Ad Andream Schonevm [...] Epistola erudita. - Cracoviae, 1602 (Druk). — Poematvm libris septem de rebvs Vngaricis / Leonhardo Vncio Transylvano avctore. - Cracoviae, 1579 (Druk. in Officina Lazariana). — Compendivm Ivbilei Et Rervm Cognitv Dignarvm [...] / A Ioanne Ianvszovio. - Cracoviae, 1603 (Aut). — PSB. - 1962. — NEP. - 1995. — Drukarze 1.2 - 2000. — Colvmna In Felicem Atq. Expectatvm Ingressvm In Episcopatvm Cracovien / Adami Romerij Stężycen. - Cracoviae, 1592 (Druk). — a Instrvctio Exigendi Thelonei Novi Finitimi. - Cracoviae, 1601. — Trivm Clarissimorvm Virorvm, Basilii Golinii [...], Stanislai Bathcovii [...], Adami Falecii [...] Laureæ Doctorales S. Theologiæ [...] / A M. Jacobo Scrobissevio Iambis prætextæ. - Cracovie, 1603 (Druk). — Mvsæ Extorres / Andreæ Loeaechii Scoti Sibi Fortunæ diffisæ Solo [!] in humanis Sigismvndo III. [...] Confisæ [...]. - Cracoviae, 1608 (Druk). — Nowiny Abo Dzieie dwuletnie Chinenskie, / przez list X. Mikołaia Trigawta, Societatis Iessv, Roku Pańsk: 1610. y 1611. do [...] Oyca Claudiusa Aquauiana [...] opisane. A teraz z Włoskiego na Polskie przez X. Symona Wysockiego [...] przetłumaczone. - W Krakowie, 1616 (Druk). — Stanislai Socolovii [...] In Euangelia Matthæi, Marci, Lucæ Notæ. - Cracoviae, 1598 (Druk). — Wróżki / Iana Podworzeckiego. - W Krakowie, 1589 (Aut). — Witanie Rad y Stanów Koronnych Polskich do Króla [...] Zigmvnta Trzeciego w polu przed miastem Kazimierzem / przez [...] Księdza Wawrzyńca Goslickiego [...] Dnia 10. Grudnia Roku 1587. - W Krakowie, 1587 (Druk). — Rotvly Mikolaia Kochanowskiego do synow swych / Ktore Małżonka iego Katarzyna z Iasienca Kochanowska po śmierci iego wydała, Roku Pańskiego 1584. - W Krakowie, 1585 (Druk). — Generalis Controversia De Indvlgentiis / A Valentino Lavrentio Vidaviensi [...] iudicio Sanctæ sedis Apostolicæ Romanæ subiecta. - Cracoviæ, [post 1 III] 1593 (Druk). — Constitutiones Synodi Dioecesanae Cracoviensis. - Cracoviæ, [post 1 VI] 1601 (Druk). — Kp. Dwie broszury prawne z r. 1602 i 1608 / wyd. Bolesław Ulanowski. - Kraków, 1920. : Aut. dzieła współwyd.. — Nowy karakter polski z Drukárnie Lázárzowéy y Ortographia polska / Iana Kochanowskiego, Lukasza Gornickiego, Iana Ianuszowskiego. - Poznań, 1882.. — Kp. Jan Kochanowski / [przedm. Jan Ianuszowski]. - W Krakowie, 1639.. — Ivsti Lipsii [...] Ad Andream Schonevm [...] Epistola erudita. - Cracoviae, 1602. : Druk.. — Poematvm libris septem de rebvs Vngaricis / Leonhardo Vncio Transylvano avctore. - Cracoviae, 1579. : Druk. (in Officina Lazariana). — Compendivm Ivbilei Et Rervm Cognitv Dignarvm [...] / A Ioanne Ianvszovio. - Cracoviae, 1603. : Aut.. — PSB. - 1962.. — NEP. - 1995. — Drukarze 1.2 - 2000.. — Colvmna In Felicem Atq. Expectatvm Ingressvm In Episcopatvm Cracovien / Adami Romerij Stężycen. - Cracoviae, 1592. : Druk.. — a Instrvctio Exigendi Thelonei Novi Finitimi. - Cracoviae, 1601.. — Trivm Clarissimorvm Virorvm, Basilii Golinii [...], Stanislai Bathcovii [...], Adami Falecii [...] Laureæ Doctorales S. Theologiæ [...] / A M. Jacobo Scrobissevio Iambis prætextæ. - Cracovie, 1603. : Druk.. — Mvsæ Extorres / Andreæ Loeaechii Scoti Sibi Fortunæ diffisæ Solo [!] in humanis Sigismvndo III. [...] Confisæ [...]. - Cracoviae, 1608. : Druk.. — Nowiny Abo Dzieie dwuletnie Chinenskie, / przez list X. Mikołaia Trigawta, Societatis Iessv, Roku Pańsk: 1610. y 1611. do [...] Oyca Claudiusa Aquauiana [...] opisane. A teraz z Włoskiego na Polskie przez X. Symona Wysockiego [...] przetłumaczone. - W Krakowie, 1616. : Druk.. — Stanislai Socolovii [...] In Euangelia Matthæi, Marci, Lucæ Notæ. - Cracoviae, 1598. : Druk.. — Wróżki / Iana Podworzeckiego. - W Krakowie, 1589. : Aut.