CERL Thesaurus

Provenance

Provenio Knihovna Národního muzea
Provenance Information

General Information

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Zámecká knihovna Manětín

Record IDcnc00031807
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00031807
Last Edit2016-11-09

More Information

ActivityZámek Manětín se nachází ve městě Manětíně v severní části okresu Plzeň-sever, v Plzeňském kraji. a místě dnešního barokního zámku původně stála středověká tvrz. Poté, co v r. 1560 rod Hrobčických získal manětínské panství od Švamberků, stalo se město skutečným centrem panství a Jeroným Hrobčický z Hrobčic tvrz rozšířil a přestavěl na zámek. R. 1622 bylo manětínské panství prodáno Esteře Lažanské z Bukové, manželce Jiřího Mitrovského z Nemyšle. Ta jej r. 1639 odkázala svému bratrovi, Ferdinandovi Rudolfovi Lažanskému z Bukové. Po roce 1670 byl zámek za Karla Maxmiliána Lažanského stavebně upraven. Po velkém požáru v r. 1712, který postihl celé centrum města včetně zámku, zadal barokní přestavbu Václav Josef Lažanský a jeho žena Marie Gabriela. Autorem barokní podoby zámku je patrně pozdější císařský stavitel Tomáš Hafenecker, který v letech 1712-1715 vypracoval projekt přestavby. V majetku Lažanských byl Manětín až do r. 1945. Po druhé světové válce byl zámek zkonfiskován a sloužil jako sídlo ředitelství lesního závodu Státní statky a lesy, byly zde i byty zaměstnanců. Od roku 1959 byl zámek částečně přístupněn věřejnosti poté, co byla z iniciativy "Kruhu přátel Manětínska" v hlavním zámeckém sále a místnosti bývalé knihovny otevřena expozice místního muzea. Expozice Vlastivědného muzea se postupně rozšiřovala, od konce 70. let 20. století se muzeum stalo součástí okresního muzea v Mariánské Týnici. Roku 1988 převzalo okresní muzeum pod svou správu budovu zámku a zahájilo její obnovu. Od r. 2002 patří zámek mezi národní kulturní památky ČR. V současnosti je ve správě Národního památkového ústavu.
Online RessourceHrady.cz

Place of Activity

Place of ActivityČesko
Associated country

Related Entries

See alsoLažanská z Bukové, Marie, hraběnka, 1809-1868
Lažanští z Bukové, (rod), hrabata

Names

HeadingZámecká knihovna Manětín
used in: Provenio (Czech castle libraries)

Sources

Found inHrady.cz (http://www.hrady.cz/index.php?OID=1208). — Wikipedia (http://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C4%9Bt%C3%ADn_%28z%C3%A1mek%29). — Zámek Manětín (http://www.zamek-manetin.cz/)