CERL Thesaurus

Zámecká knihovna Pnětluky

Record IDcnc00031785
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00031785
Last Edit2016-11-09

General Note

Charakteristika knižní sbírky: Svozová depozitární knihovna. Pův. majitel: šlechtic Rauch. -- Knihovna obsahuje díla historická a cestopisy. – Rozsah: 2606 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna nemá jednotné provenienční označení.

More Information

ActivityPnětluky je malá vesnice, část obce Podsedice v okrese Litoměřice, leží přibližně 15 kilometrů jihozápadně od Litoměřic. Spadá pod sousední Podsedice, kdysi ale bývala samostatným statkem. Ves Pnětluky je poprvé doložena v r. 1376, kdy patřila Buškovi z Frýdlantu. Po celé 15. stol. byly Pnětluky v držení drobných šlechtických rodů. R. 1521 patřily Jiříkovi ze Stroupce a na Pnětlucích, jehož rod zde sídlil až do r. 1542, kdy dvůr a ves koupil Albrecht Kaplíř ze Sulevic. V r. 1542, kdy si Albrecht Kaplíř ze Sulevic dával vložit pnětlucký statek do zemských desek, je poprvé doložena i zdejší tvrz. V l. 1550-1569 patřily Pnětluky Volfovi z Vřesovic, pánu Doubravské Hory, Teplic a Krupky, po něm v l. 1569-1571 Bernhardovi z Vřesovic a jeho dceři Magdaleně. R. 1578 koupil Pnětluky a panství Krásný Les saský šlechtic Johann Georg ze Sebothendofru. V r. 1615 se stal jejich majitelem Adam Kelbl z Geisinku, kterému však byly po Bílé hoře zkonfiskovány. Tehdy se zde uvádí ještě tvrz. R. 1624 získal Pnětluky František de Couriers a od něho je v r. 1632 koupili Schönfeldové, jimž patřily až do r. 1704, kdy sňatkem přešly na Františka Hynka Vratislava z Mitrovic. Jeho rodina držela Pnětluky a panství Krásný Les až do r. 1773, kdy byly Pnětluky od tohoto dominia odděleny a jejich majitelem se stal svobodný pán Kotz. Od něho je v r. 1802 koupil Antonín Siegel z Prahy. Ve druhé polovině 19. stol. se staly majetkem rodu Rauchů. Zámek Pnětluky s parkem vlastnila sestra Ulriky von Levetzow Berta von Levetzowová (1808, + 4.7.1884) a po její smrti panství zdědil jediný příbuzný - její synovec baron Franz von Rauch, c.k. rytmistr, syn zemřelé Amálie von Levetzowové-Rauchové. Narodil se 28. března 1828 v Postupimi. Amálie (5.2.1805 u Lipska, + 1. 10. 1831 v Postupimi) si vzala dlouholetého přítele rodiny - generála barona Gustava Adolfa Leopolda von Raucha (* 27.2.1787 Königsberg). Svatba se konala 20. února 1827. 22letá Amálie se provdala za 40letého pruského generála von Rauche. O rok později se jim narodil první syn Franz von Rauch (* 28.3.1828 - + 5.8.1911). Avšak v mladém věku 26 let, při porodu druhého syna 1. října 1831, Amálie zemřela a byla pochována v Postupimi v hrobce rodiny von Rauchů. Gustav Adolf von Rauch zemřel 26. listopadu 1860 ve věku 73 let. O tříletého Franze von Raucha a novorozeného Adalberta se tak starala mladá Ulrika von Levetzow. Franze vychovávala až do 18 let, kdy se stal vojákem (1846). Franz von Rauch v r. 1884, zdědil zámek a zboží Pnětluky. Oženil se s baronkou Amálií Zülichovou von Zülborn. Svatbu měli ve Švýcarsku na zámku Greny. Baronka hovořila pěti jazyky a byla znamenitou malířkou. Po její smrti se Franz von Rauch zřekl veřejného života a žil jen ve vzpomínkách na svou manželku na zámku, kde vychoval dvě děti – Josefa a Louisu Rauchovi. Franz von Rauch zemřel 5. 8.1911 a panství na Pnětlukách zdědila jeho dcera baronesa Louisa von Rauch. Byla neprovdána a bezdětná a zemřela v r. 1943. Adalbert von Rauch (* 1831) byl označován jako "světák" a "hýřil"; o jeho konci nic nevíme. Ani zda měl potomky. R. 1945 připadl zámek Pnětluky státu. V březnu až červenci 1953 se věci ze zámku vystěhovaly do libochovického zámku a v zámku Pnětluky vznikly adaptací byty zaměstnanců státního statku. Takový je i současný stav. Zámek v posledních desetiletích rychle zchátral
Online RessourceHamelika
Online RessourceHrady.cz

Place of Activity

Place of ActivityČesko
Associated country

Names

HeadingZámecká knihovna Pnětluky
used in: Provenio (Czech castle libraries)

Sources

Found inHrady.cz (http://www.hrady.cz/?OID=2278). — Toulky po Čechách, Moravě, Slezsku i zahraničí (http://www.toulkypocechach.com/pnetluky.php). — Hamelika (http://www.hamelika.cz/slavnihoste/S_ULRIKA.htm). — ANTONÍN, Luboš. Zámecká knihovna Pnětluky. In: Český granát, 2, 1993,. Třebenice, 1993, s. 5-6. — ANTONÍN, Luboš. Zámecká knihovna Pnětluky. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 14, 1997 (1999), s. 122-130

Provenance

Provenio Knihovna Národního muzea
Provenance Information

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)