CERL Thesaurus

Provenance

Provenio Knihovna Národního muzea
Provenance Information

General Information

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Zámecká knihovna Hadersdorf

Record IDcnc00031670
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00031670
Last Edit2016-11-09

General Note

Charakteristika knižní sbírky: Zakladatelem knihovny rodiny Laudonů se stal generál Ernst Gideon Laudon. Cennou odbornou knižní sbírku budoval už na svém prvním zámku v Bečvárech (ca 1763-1771), poté se přestěhovala na zámek Hadersdorf. Z doby, kdy patřila Gideonu Ernstu Laudonovi, se pravděpodobně nedochoval soupis jednotlivých knih. Dochoval se ale zřejmě podrobný popis hadersdorfské knihovny. Knihovna se zpátky na Moravě ocitla až ve druhé polovině 19. století a převezli ji sem Laudonovi potomci. Až do poloviny 30. let 20. století byla umístěna v zámku v Bystřici pod Hostýnem, novém rodovém sídle. S odchodem Loudonů z Bystřice pod Hostýnem byla převezena k příbuzným do Kvasic, kde knihy uložené v bednách přečkaly druhou světovou válku. Koncem 40. let 20. století byly v rámci poválečných konfiskací odvezeny a v současnosti jsou jako svozová knihovna majetkem státu.

More Information

ActivityBarokní vodní zámek. Dnes ve 14. vídeňském městském okrese Penzing. Zámekd získa1 r. 1776 získal polní maršál Ernst Gideon von Laudon, který tu žil až do své smrti v r. 1790. Ve vlastnictví rodiny Laudonů zůstal až do r. 1925. Pak jej vlastnil továrník Otto Parnegg. V letech 1945-1955 byl obsazen sovětskými okupačními silami. Synové O. Parnegga r. 1960 prodali objekt arcibiskupství ve Vídni. V letech 1962-1973 byl upraven na luxusní hotel, r. 1976 byl pronajat pro potřeby rakouské vlády. Zámek není otevřen pro veřejnost.
Sign, Mark, Device etc.Zámek Hadersdorf kol. r. 1670. Rytec: Georg Matthäus Vischer (dnes Schloss Laudon v Wien-Penzing) z díla Topographia Austriae inferioris von Georg Matthäus Vischer (1672). – Sign
Online RessourceSchloss Laudon

Place of Activity

Place of ActivityRakousko
Associated country

Related Entries

See alsoLaudon, Ernst Gideon von, svobodný pán, 1717-1790
Loudonové (rod, svobodní páni

Names

HeadingZámecká knihovna Hadersdorf
used in: Provenio (Czech castle libraries)

Sources

Found inNEDĚLNÍKOVÁ, Eva. Sbírky rodu Laudonů. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2012 (http://is.muni.cz/th/263329/ff_m/Sbirky_rodu_Loudonu.pdf). — Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Laudon). — Wikipedia (http://cs.wikipedia.org/wiki/Penzing). — Schloss Laudon (http://www.austria.gv.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4113)