CERL Thesaurus

Zámecká knihovna Choustník

Record IDcnc00031665
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00031665
Last Edit2016-11-09

General Note

Charakteristika knižní sbírky: Svozová knihovna. Pův. majitel: princ Rohan. Knihovna obsahuje cestopisy a díla o zemědělství. – Rozsah: 1757 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Provenience nezjištěna.

More Information

ActivityPrvní zmínky o hradu Choustník pocházejí z poloviny 13. století - okolo r.1252, kdy byl založen rodem pánů Poděbradských, kteří se později psali z Choustníka a jimž toto místo daroval výměnou za Poděbrady král Přemysl. Hrad vybudoval Beneš, syn Hroznaty z Poděbrad. Rod pánů z Choustníka vymřel počátkem 15. století (poslední z tohoto rodu byl Heřman z Choustníka, přísedící zemského soudu, nejvyšší komorník a nejvyšší hofmistr, který však již dávno na hradě nežil). R. 1322 byl hrad Choustník prodán Petru z Rožmberka, sídlícímu v té době na nedalekých Příběnicích. Tím se hrad dostal do rukou tohoto mocného rodu a byl jeho předsunutou baštou po dobu 275 let. Páni z Rožmberka však na hradě Choustník nesídlili, ale ustanovili zde svého purkrabího. V rodu pánů z Rožmberka byl hrad Choustník až do konce 16. století. Roku 1597 prodal pan Petr Vok z Rožmberka hrad se vším příslušenstvím (poplužním dvorem, pivovarem, založeným roku 1563, chmelnicí, mlýnem, pilou, zahradami, štěpnicemi, ovčínem a 8 vesnicemi) Jiřímu Homutovi z Harasova za devět tisíc kop grošů českých. Novému pánovi prostorný a studený hrad nevyhovoval a proto když roku 1599 koupil tvrz Radenín, přestěhoval se tam. Od těch dob málo přístupný a větrům otevřený hrad Choustník byl opuštěn docela a začalo jeho chátrání. Po Homutově smrti (r. 1616) zdědila Choustník jeho dcera Zuzana z Harasova, která se svým manželem Janem Černínem z Chuděnic nechala postavit v 17. století ve vesnici pod hradem obdélníkový zámeček. Po smrti Zuzany (r. 1654) převzal Choustník jejich mladší syn Heřman Václav. Roku 1673 byly Radenín i Choustník prodány hraběti Janovi ze Šporku. Ten nechal v roce 1687znovu vystavět kostel sv. Václava, který byl již od roku 1352 kostelem farním, za 30. leté války však značně zpustl. Roku 1709 došlo k rozdělení panství tak, že Choustník zdědila po svém otci starší jeho dcera Marie Konstancie, jež opatřila kostelu dva zvony. Jejím sňatkem přešlo choustnické panství do držení rodu Voračických z Paběnic. Jeho potomci se udrželi na Choustníku až do r. 1843, kdy panství se zámkem a knihovnou koupil hrabě Evžen Vratislav Netolický. Za něho došlo v první polovině 19. století k rozšíření raně barokního zámku do dnešní podoby. Později zámek a celé panství ještě několikrát změnilo majitele. Naposledy jej vlastnil od roku 1891 knížecí rod Rohanů, jež vlastnil zámek s parkem a značnými pozemky, lesy a rybníky (vlastní zříceninu hradu však dědicové Raula Rohana, který zemřel v roce 1931, postoupili v roce 1932 Klubu čsl. turistů). Dědicové Rohanů zůstali majiteli velkostatku až do r. 1945. Po r. 1945 sloužila jako domov důchodců. Po revoluci se rodina Rohanova o zámek přihlásila. Rohanovi zámek prodali (ca 2008), nějakou dobu byl v soukromém vlastnictví, nyní jej vlastní obec Choustník a zámek čeká na další využití.
Online RessourceHrady. Cz
Online RessourceObec Choustník

Place of Activity

Place of ActivityČesko
Associated country

Related Entries

See alsoRohan, Charles von, princ, 1894-1965
Rohanové (rod), knížata
Weissová z Tessbachu, Klotilde, rytířka, 1901-1957

Names

HeadingZámecká knihovna Choustník
used in: Provenio (Czech castle libraries)

Sources

Found inObec Choustník (http://www.obec-choustnik.cz/informace-o-obci/historie/). — Hrady. Cz (http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=28064). — Távorský deník - Zámek zachránkyně Němcové pustne (http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/zamek-zachrankyne-nemcove-pustne20100622.html). — MAŠEK, Petr: In Handbuch, s. 89

Provenance

Provenio Knihovna Národního muzea
Provenance Information

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)