CERL Thesaurus

Provenance

Provenio Knihovna Národního muzea
Provenance Information

General Information

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Zámecká knihovna Jindřichovice

Record IDcnc00031646
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00031646
Last Edit2016-11-09

General Note

Charakteristika knižní sbírky: Svozová knihovna. Pův. majitel: hrabě z Nostitz-Rienecku. Knihovna obsahuje díla přírodovědecká a hospodářská. – Rozsah: 123 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna nemá jednotné provenienční označení.

More Information

ActivityObec Jindřichovice (něm. Heinrichsgrün) se nachází v okrese Sokolov, kraj Karlovarský. Viktorín Šlik (ca r. 1525) učinil z Jindřichovic rodinné sídlo a místu udělil v r. 1537 privilegium městského práva, později potvrzená císařem Ferdinandem I. Posledním Šlikem v Jindřichovicích byl Jáchym Šlik, kterému byl pro účast na stavovském povstání v letech 1618-1620 dědičný statek ponechán na doživotí jen jako léno; nástupnickým čekatelem na toto léno byl stanoven Otto Nostic, který během stavovského povstání stál na císařově straně. Šlik postoupil panství Otto Nosticovi již v r. 1627. Nostic již v r. 1622 zakoupil panství Sokolov a obě panství spojil. Otto Nostic zemřel však již koncem roku. Protože zůstal bez potomků, zdědil panství sokolovsko-jindřichovické jeho synovec Jan Hartwig svobodný pán z Nostic (+1683). Ten r. 1672 nechal na základech původní šlikovské tvrze vystavět zámek. Společně se svým synovcem Kryštofem Václavem z Nostic (1648–1712) získal r. 1673 říšské hrabství Rhieneck v Dolních Francích. Po jeho smrti panství zdědil jeho syn Antonín Jan, který však zemřel bezdětný ve vysokém věku v r. 1736. Jeho statky převzal dědictvím synovec František Václav z Nostic-Rheineck. V r. 1765 převzal statky jeho syn František Antonín (1725-1794), vlastenec, mecenáš a nejvyšší purkrabí pražský. Po jeho smrti r.1794 získal panství jeho syn Bedřich. Za Nosticů byl Františkem Antonínem Nosticem postaven v nedaleké oboře lovecký zámeček "Favorit", který se stal hlavním sídlem panství. V původní podobě vydržel do r. 1898, kdy ho dal Jan Nostic zbořit a na jeho místě postavit dnešní novoklasicistní zámek, který se stal letním sídlem Nosticů. Nosticové drželi Jindřichovice od 17. století až do roku 1945. V zámku nyní sídlí okresní archiv Sokolovského okresu. Objekt prošel v uplynulých letech zdařilou rekonstrukcí a je chloubou Jindřichovic.
Online RessourceHrady.cz

Place of Activity

Place of ActivityČesko
Associated country

Related Entries

See alsoNosticové (rod

Names

HeadingZámecká knihovna Jindřichovice
used in: Provenio (Czech castle libraries)

Sources

Found inWikipedia (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ichovice_%28okres_Sokolov%29). — Hrady.cz (http://www.hrady.cz/?OID=1820). — Wikipedia - Jan Hartvík z Nostic (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hartv%C3%ADk_z_Nostic). — Wikipedia - František Antonín Nostic (http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Anton%C3%ADn_Nostic-Rieneck)