CERL Thesaurus

Zámecká knihovna Hoštice

Record IDcnc00031634
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00031634
Last Edit2016-11-09

General Note

Charakteristika knižní sbírky: Svozová knihovbna. Pův. majitel: hrabě Dubský z Třebomyslitz. Knihovna byla původně shromážděna na zámku ve Zdislavicích a obsahuje stopy po knihovně spisovatelky Marie z Ebner-Eschenbachu. Knihovna obsahuje díla historická s velkým důrazem na napoleonika. -- Rozsah: 8935 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna je označena několika druhy heraldického exlibris vlastníků.

More Information

ActivityObec Hoštice leží asi 2 km jihovýchodně od Litenčic na okrese Kroměříž. Hoštická tvrz byla vybudována v první polovině 14. století, kdy tu sídlili vladykové z Hoštic (v roce 1341 Mikuláš z Hoštic). Po nich vlastnili Hoštice také pánové z Kravař. Tvrz zanikla za válek česko-uherských a r. 1480 se připomíná jako pustá. Na jejím místě byl koncem 17. století postaven jednopatrový barokní zámek (první zmínka o něm pochází z roku 1766), přebudovaný v r. 1788 v rokokovém slohu. V klasicistním stylu byla zámecká budova upravena počátkem 19. století. V r. 1799 získávají Hoštice baronové Geisslernové, z nichž Ferdinand (1751–1824) proslul jako vynikající hospodář. Zabýval se šlechtěním ovcí, pěstováním jetele i ovocnářstvím a z hoštického statku učinil vzorové hospodářství napodobované nejen na Moravě. Od r. 1875 drželi Hoštice hrabata Dubští z Třebomyslic ze zdislavické větve. Z tohoto rodu pocházela také rakouská spisovatelka Marie Ebner-Eschenbach, rozená hraběnka Dubská (1830-1916), která v zámku bydlela a také zde tvořila. Dnes zámek spolu s rozlehlým parkem patří soukromým majitelům a není tudíž ani přístupný.
Online RessourceHrady. cz

Place of Activity

Place of ActivityČeská republika
Associated country

Related Entries

See alsoDubská z Třebomyslic, Gisela, hraběnka, nar. 1921
Dubský z Třebomyslic, František Mořic, hrabě, 1883-1965
Ebner von Eschenbach, Marie, svobodná paní, 1830-1916

Names

HeadingZámecká knihovna Hoštice
used in: Provenio (Czech castle libraries)

Sources

Found inObec Hoštice (http://www.obechostice.cz/). — Hrady. cz (http://www.hrady.cz/?OID=1323). — LIFKA, Bohumír: Knihovny v zámku v Bučovicích. Bučovice. Státní zámek. Praha 1953, s. 16-17. — MAŠEK, Petr. In Handbuch, s. 80. — MAŠEK, Petr. Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín, 2008. 135 s

Provenance

Provenio Knihovna Národního muzea
Provenance Information

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)