CERL Thesaurus

Provenance

Provenio Knihovna Národního muzea
Provenance Information

General Information

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Zámecká knihovna Heřmanův Městec

Record IDcnc00031631
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00031631
Last Edit2016-11-09

General Note

Charakteristika knižní sbírky: Zámecká knihovna budovaná rodinou Kinských od r.1828 byla po 2. sv. válce odvezena na Sychrov jako svozová knihovna. R. 1955 byla svěřena ČSAV (ca 450 sv.), která ji chtěla již v únoru 1971 předat Knihovně NM. 820 sv. knih bylo 1.listopadu 1972 převezeno z Liblic do Knihovny Kinských na Staroměstském náměstí a určeno do správy odd. rukopisů a starých tisků Knihovny NM. 16. září 1980 byly do Knihovny NM převezeny dodatky z depozitáře Základní knihovny Ústředí vědeckých informací Československé akademie věd v Jirnech, takže celkový počet dosáhl 1.099 sv. Dnes je tato část ve správě odd. zámeckých knihoven a umístěna v Terezíně (chystá se její sloučení s fondem v paláci Kinských). V Českém muzeu hudby se nachází 24 titulů hudebních děl, z nichž 8 je jazykově německých do r.1900 (např. Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, Leipzig 1854). -- Knihy obsahují tužkou psané staré signatury (zámecké knihovny).
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Ve fondu jsou doložena jednak razítková exlibris (z osobní knihovny Rudolfa Kinského), jednak různá exlibris rukopisná jednotlivých členů rodiny.

More Information

ActivityZámek, pozdně barokní jednopatrová budova pocházející z roku 1784, byla klasicistně přestavěna v roce 1876 a naposledy novobarokně dostavěna v letech 1932-1933. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. -- Panství a zámek Heřmanův Městec získali r. 1828 Rudolf a Vilemína Elisabeta Kinští z Vchynic a Tetova. Zámek až do konce druhé světové války knížecí větvi patřil rodu Kinských (stejně jako palác Kinských na Staroměstském náměství v Praze). -- V roce 1945 byl zámek užíval nejprve nacistický Wehrmacht jako svoji štábní budovu, zdejší zámecký park tehdy posloužil jako polní letiště. Po osvobození v květnu 1945 objekt obsadila Rudá armáda a po druhé světové válce se zde krátce nacházelo letní sídlo ministerstva zahraničních věcí ČSR. Od r. 1952 celý zámecký areál slouží sociálním službám, kdy sem byl umístěn Domov důchodců hlavního města Prahy. Zámek není pro veřejnost přístupný.
Sign, Mark, Device etc.Heraldické razítkové exlibris Rudolfa Kinského v knize Heř. Městec 542. – Sign
Sign, Mark, Device etc.Heraldické razítko Ulricha Ferdinand Kinského (sign. Heř. Městec 363). – Sign
Sign, Mark, Device etc.Zámek v Heřmanově Městci z parku (převzato z Wikipedie, viz citace výše). – Sign
Sign, Mark, Device etc.Razítko heraldické s knížecí korunou a s textem "BIBLIOTHEK HEŘMANMĚSTEC" (zámecká knihovna Heřmanův Městec). – Sign
Sign, Mark, Device etc.Razítko heraldické s knížecí korunou a s textem "BIBLIOTHEK HEŘMANMĚSTEC". – Sign

Place of Activity

Place of ActivityČeská republika
Associated country

Related Entries

See alsoKinská z Vchynic a Tetova, Vilemína Elisabeta, kněžna, 1804-1871
Kinský z Vchynic a Tetova, Rudolf, šestý kníže, 1802-1836
Kinští z Vchynic a Tetova (rod), hrabata

Names

HeadingZámecká knihovna Heřmanův Městec
used in: Provenio (Czech castle libraries)

Sources

Found inWikipedia (http://cs.wikipedia.org/wiki/He%C5%99man%C5%AFv_M%C4%9Bstec_%28z%C3%A1mek%29). — MAÝROVÁ, Kateřina. Muzeum české hudby - Knihovna - Knihovna Heřmanův Městec = Museum der tscheschischen Musik - Bibliothek - Bibliothek Heřmanův Městec. In FALTYSOVÁ, Vlasta ; POHLEI, Pavel [bearb.]. Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, Band 1.2 Tschechische Republik, Prag Teil 2. Hildesheim, Zürich, New York, 2000, S.57