CERL Thesaurus

Provenance

Provenio Knihovna Národního muzea
Provenance Information

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Zámecká knihovna Dubová

Record IDcnc00031617
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00031617
Last Edit2016-11-09

General Note

Charakteristika knižní sbírky: Svozová knihovna. Pův. majitel: hrabě Razoumowský z Wigsteina. Fragment knihovny s historickými díly. -- Rozsah: 69 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna je označena razítkem se jménem zámku (Wigstein).

More Information

ActivityNa místě dnešní osady Dubové (do r. 1945 Horní Vikštejn, dnes část obce Radkov) stával původně jen poplužní dvůr, náležející k hradu Vikštejnu. Uvádí se v r. 1640, kdy byl obehnán kamennou zdí. V 18. století hrad Vikštejn již chátral a nehodil se ani jako sídlo panstva, ani jako centrum správy panství. Proto postavil v l. 1774-1776 Jan Julius Frobel, tehdejší majitel vikštejnského panství,na místě poplužního dvora barokní zámek, jednopatrovou budovu obdélníkového půdorysu. Kolem zámku vznikla osada Horní Vikštejn (ležela totiž ve větší nadmořské výšce než sám hrad). V zámku byla umístěna správa panství, patřícího do té doby k hradu Vikštejnu, a občas zde sídlili i majitelé. R. 1783 získala panství hrabata z Tenczina, 1814 hrabata z Arzu, 1860 Emanuel Glasner a 1884 hrabata Razumovští. Ti koupili r. 1889 ještě velkostatek Vítkov a v l. 1888 - 1899 i statek Melč. Razumovští sidlili na dubovském zámku až do r. 1945. Za okupace se přihlásili k německé národnosti, zámek byl po určitou dobu využíván i jako lazaret wehrmachtu. Po osvobození Razumovští odešli do emigrace, jejich majetek byl zkonfiskován a v 50. letech v něm bylo zřízeno zemědělské učiliště. Počátkem 60. let byl zámek přeměněn na dětský domov se zvláštní školou. Ta byla roku 2004 zrušena a dnes tedy zámek slouží pouze jako dětský domov.
Online RessourceHrady.cz

Place of Activity

Place of ActivityČesko
Associated country

Names

HeadingZámecká knihovna Dubová
used in: Provenio (Czech castle libraries)

Sources

Found inMAŠEK, Petr. Zámecká knihovna Dubová (nepublikovaná studie). — Hrady.cz (http://www.hrady.cz/index.php?OID=924)