CERL Thesaurus

Zámecká knihovna Brodek u Prostějova

Record IDcnc00031583
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00031583
Last Edit2016-11-09

General Note

Charakteristika knižní sbírky: Pův. majitel: hrabě Kálnoky de Köröspatak. Knihovna obsahuje četná díla hippologická a politickou literaturu přelomu 19. s 20. století. Knihovna byla restituována původním majitelům. – Rozsah: 2515 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna je označena heraldickým exlibris hrabat Kálnoky.

More Information

ActivityNovostavbu barokního venkovského sídla postavil v letech 1707-1709 vídeňský architekt J.B. Fischer z Erlachu pro Pavla Karla z Kleinburgu. Jeho syn Karel Bedřich prodal Brodek roku 1733 hraběti Corfitzovi z Ulfeldu, který jej v letech 1750-1755 nechal upravit klasicistně. Za vlastnictví Schrattenbachů (1766-1827) byly dosud volně stojící boční budovy propojeny kulisami klasicistních bran, budovy samotné dostaly empírové fasády. R. 1827 získal Brodek sňatkem hrabě Gustav Josef Kálnoky de Köröspatak, jehož potomci provedli drobné úpravy interiérů a opětovně i fasád. Po konfiskaci v roce 1945 byl mobiliář zámku rozkraden, zámek byl využíván jako skladiště, jeho okolí postupně pustlo. R. 1992 získal Brodek v restituci hrabě Richard Belcredi (jako dědictví po matce Tereze Kálnokyové), od té doby jej postupně dává do pořádku.

Place of Activity

Place of ActivityČesko
Associated country

Names

HeadingZámecká knihovna Brodek u Prostějova
used in: Provenio (Czech castle libraries)

Sources

Found inMAŠEK, Petr. In: Handbuch, s. 46. — Literatura o zámeckých knihovnách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (http://www.nm.cz/Knihovna-NM/Oddeleni-KNM/Oddeleni-zameckych-knihoven/Literatura-zamecke-knihovny/). — Hrady a zámky České republiky (http://www.hrady.cz/?OID=2390). — Brodek u Prostějova-zámek (http://www.turistika.cz/mista/brodek-u-prostejova-zamek)

Provenance

Provenio Knihovna Národního muzea
Provenance Information

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)