CERL Thesaurus

Polska, Komisja Edukacji Narodowej

Record IDcnc00023918
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00023918
Last Edit2014-09-24

General Note

Powołana w 1773 świecka władza oświatowa. Miała przejąć szkoły prowadzone przez jezuitów i opracować zasady programowe i organizacyjne nowego systemu szkolnego. Działała do 1794.

Names

HeadingPolska, Komisja Edukacji Narodowej
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameKEN.
Komisja Edukacji Narodowej.
Komissja Edukacyi Narodowej.
Komisya Edukacyi Narodowej.
Kommissya Edukacyi Narodowey Korony Polskiey y W X Lit.
Kommisya Edukacyi Narodowey Korony Polskiey y W X Litewskiego.
Kommisya Edukacyi Narodowey.
Kommisya Rzeczypospolitey Edukacyi Narodowey.

Sources

Found inNEP. — Protokóły posiedzeń Komisyi Edukacyi Narodowej 1773-1777 / wydał Teodor Wierzbowski. - Warszawa, 1910. — Ustawy Komissji Edukacji Narodowej : dla stanu akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane w Warszawie roku 1783 / ze wstępem Józefa Lubczyńskiego. - Lwów, 1930. — [Uniwersał obwieszczaiący o przepisaney Ordynacyi Sądow Kommissyi Edukacyi Narodowey] Kommissya Edukacyi Narodowey Korony Polskiey Y W. X. Litewskiego : Wszem w obec, y każdemu z osobna [...]. - [Warszawa?, post 13 I 1778]. — Kommissya Rzeczypospolitey Edukacyi Narodowey Zgromadzeniom Szkolnym w Koronie i W. X. Litt. Ogłaszaiąc Wam Zgromadzenia Szkolne nadto skwapliwą dla Kościoła y Oyczyzny stratę [...]. - [Warszawa?, post 6 X 1790]. — O Rozporządzeniu Y Wydoskonaleniu Edukacyi Obywatelskiey Proiekt / Przeswietney Kommissyi Edukacyi Narodowey Korony Polskiey y W. X. Lit. W Marcu 1774. Podany. - W Warszawie, 1775

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)