CERL Thesaurus

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)

Polska, Sejm (1764)

Record IDcnc00023849
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00023849
Last Edit2014-09-24

General Note

Sejm koronacyjny obradował od 3 do 20 XII 1764 r.; został poprzedzony obradami sejmu konwokacyjnego (7 V-23 VI) oraz sejmu elekcyjnego (27 VIII-8 IX). Podczas obrad sejmu elekcyjnego 6 IX dokonano wyboru Stanisława Poniatowskiego.

Names

HeadingPolska, Sejm (1764)
Variant NameSejm 1764.
Sejm Konwokacyjny 1764.
Sejm Koronacyjny 1764.
Seym coronationis.

Sources

Found inDyaryusz seymu coronationis [...] przez dni y sessye zebrany, roku Pańskiego 1764. - W Warszawie, [1764]. — Dzieje Polski. Kalendarium / red. nauk. Andrzej Chwalba. - Kraków, 1999. — Kommissya skarbowa. - [S.l., 1764]