CERL Thesaurus

Szkoła Wojewódzka Księży Pijarów, Warszawa

Record IDcnc00023706
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00023706
Last Edit2014-09-24

General Note

Ok. 1658 powstało Collegium Regium. Późniejsze nazwy: Szkoła Departamentowa Księży Pijarów; Szkoła Wojewódzka Księży Pijarów. Szkoła przetrwała do 1833.

Related Entries

Szkoła Departamentowa Księży Pijarów, Warszawa

Names

HeadingSzkoła Wojewódzka Księży Pijarów, Warszawa
used in: NUKAT union catalogue of Polish academic and research libraries
Variant NameSzkoła Wojewódzka Księży Pijarów w Warszawie.
Szkoła Wojewódzka Warszawska xx. Pijarów.
Szkoła Wojewódzka Warszawska.

Sources

Found inKp. Popis publiczny uczniów Szkoły Woiewódzkiey Warszawskiey [...]. - Warszawa, 1817. — Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX w. / pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. - Warszawa ; Kraków, 1993

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)