CERL Thesaurus

Biblioteka Radziwiłłów, Nieśwież

Record IDcnc00009251
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00009251
Last Edit2009-10-15

General Note

(Bibliotheca Ducalis Radivilliana Nesvisiensis), zał. przez Mikołaja Krzysztofa zw. Sierotką (1549-1616), pierwszego ordynata nieświeskiego; odziedziczona po ojcu Mikołaju zw. Czarnym, wzbogacona o zbiory brata kardynała Jerzego oraz syna Zygmunta Karola, wojew. nowogródzkiego, powiększona przez Annę Katarzynę z Sanguszków o bibliotekę Radziwiłłów z Białej (zob), wzbogacana przez zakupy i dary; kilka ekslibrisów (Wittyg 57-60; Kisarauskas 390a), katalog z 1651 r. (743 poz.); wywieziona do Petersburga 1772 (ok. 20 tys. wol.), włączona do Biblioteki Rosyjskiej Akademi Nauk (BAH) jako odrębna kolekcja, potem rozproszona: w 1813 r. przekazano 2545 wol. bibliotece uniwersyteckiej w Moskwie, w 1829 r. część teologiczna i prawnicza darowana uniwersytetowi w Helsinkach; katalog druków polskich (wyd. Petersburg 1999 i 2005) notuje ponad 500 poz., zob. też t. 1.

Place of Activity

Place of ActivityNieśwież

Names

HeadingBiblioteka Radziwiłłów, Nieśwież
used in: Warsaw University Library, Poland
Variant NameBibliotheca Ducalis Radivilliana Nesvisiensis
Radziwiłłów biblioteka

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)