CERL Thesaurus

Biblioteka Ordynacji Zamojskiej

Record IDcnc00009203
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00009203
Last Edit2009-10-15

General Note

(Bibliotheca Ordinationis Zamoscianae), 1811/14-1944, utworzona przez ordynata Stanisława Zamoyskiego w Pałacu Błękitnym w Warszawie ze zbiorów: biblioteki zamkowej (pałacowej), do której po zamknięciu Akademii weszła większość biblioteki Akademii Zamojskiej (zob.), biblioteki Aleksandra Zamoyskiego, warszawskiej biblioteki kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, biblioteki samego Stanisława Zamoyskiego (część pozostała w Klemensowie);nowy gmach wybudowano w 1868 r.; większość BOZ uległa zagładzie w 1939 i w 1944 r.; obecnie BN przechowuje 1769 dz. w 1576 wol. ocalonych starych druków (inkunabuły i druki I poł. XVI w.); zachowane rękopisy przekazano do Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz do Oddz. Rękopisów BN; superekslibris, ekslibris, pieczęć, zob. też t. 1, 2.

Place of Activity

Place of ActivityWarszawa

Names

HeadingBiblioteka Ordynacji Zamojskiej
used in: Warsaw University Library, Poland
Variant NameBibliotheca Ordinationis Zamoscianae
Zamojscy, Biblioteka Ordynacji

Map

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)