CERL Thesaurus

Biblioteka Ordynacji Zamojskiej

Record IDcnc00009203
URIhttp://thesaurus.cerl.org/record/cnc00009203
Last Edit2009-10-15

General Note

(Bibliotheca Ordinationis Zamoscianae), 1811/14-1944, utworzona przez ordynata Stanisława Zamoyskiego w Pałacu Błękitnym w Warszawie ze zbiorów: biblioteki zamkowej (pałacowej), do której po zamknięciu Akademii weszła większość biblioteki Akademii Zamojskiej (zob.), biblioteki Aleksandra Zamoyskiego, warszawskiej biblioteki kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, biblioteki samego Stanisława Zamoyskiego (część pozostała w Klemensowie);nowy gmach wybudowano w 1868 r.; większość BOZ uległa zagładzie w 1939 i w 1944 r.; obecnie BN przechowuje 1769 dz. w 1576 wol. ocalonych starych druków (inkunabuły i druki I poł. XVI w.); zachowane rękopisy przekazano do Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz do Oddz. Rękopisów BN; superekslibris, ekslibris, pieczęć, zob. też t. 1, 2.

Place of Activity

Place of ActivityWarszawa

Names

HeadingBiblioteka Ordynacji Zamojskiej
used in: Warsaw University Library, Poland
Variant NameBibliotheca Ordinationis Zamoscianae
Zamojscy, Biblioteka Ordynacji

Provenance

Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie -- Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. -- Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.

Other Formats

You may also download this records in one of the following formats
JSON (new format)
YAML (new format)