CERL Thesaurus

CERL Thesaurus

De CERL Thesaurus bevat varianten voor plaatsnamen, namen van drukkers, uitgevers, schrijvers, voormalige eigenaren en corporaties zoals die worden aangetroffen in boeken gedrukt vóór het midden van de negentiende eeuw. De database bevat spellingsvarianten, vormen van de naam in het Latijn of andere talen, en pseudoniemen.

De varianten zijn ontleend aan thesauri aangelegd door leden van het Consortium en andere bibliotheken en projecten die zich met boekgeschiedenis bezig houden. De thesauri zijn samengebracht en in één systeem doorzoekbaar gemaakt. U vindt hier een lijst met alle in de CERL Thesaurus samengebrachte bestanden. In de CERL Thesaurus wordt geen voorkeursvorm aangewezen. Verschillende vormen die in hedendaagse bibliotheekscatalogi een voorkeursstatus genieten, worden in de CERL Thesaurus allen naast elkaar, op een gelijk niveau, alfabetisch gepresenteerd. Daarbij wordt duidelijk aangegeven in welke bibliotheek of in welke context deze vorm als voorkeursvorm in gebruik is.

Etalab Open Licence Logo

Licence

Data in de CERL Thesaurus wordt vrij beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van de Etalab Open Licentie, vergelijkbaar met Creative Commons-licenties ODC-BY en CC-BY 2.0. Hier vindt u de volledige tekst van de licentie in het Frans of het Engels