Incunabula Short Title Catalogue

85 Hits

1

Agenda Pataviensis (Rituale)

[Passau : Johann Petri], 31 July 1490. – f°. – ISTC ia00164000

2

Almanac 1481, for Passau [Latin]

Passau : [Benedictus Mayr, about 1480-81]. – Bdsde. – ISTC ia00501050

3

Almanac 1482 [German]

[Passau : Benedictus Mayr, about 1481-82]. – Bdsde. – ISTC ia00501850

4

Almanac 1485 [German]

[Passau : Johann Petri, about 1484-85]. – Bdsde. – ISTC ia00506800

5

Almanac 1485 [Latin]

[Passau : Johann Petri, 1485]. – Bdsde. – ISTC ia00507000

6

Almanac 1487 [German]

[Passau : Johann Petri, 1487]. – Bdsde. – ISTC ia00510000

7

Almanac 1488 [Latin]

[Passau : Johann Petri, 1488]. – Bdsde. – ISTC ia00514000

8

Almanac 1489 [German]

[Passau : Johann Petri, about 1488-89]. – Bdsde. – ISTC ia00514800

9

Almanac 1489 [Latin]

[Passau : Johann Petri, Civis Pataviensis, about 1488-89]. – Bdsde. – ISTC ia00514830

10

Almanac 1490 [Latin]

[Passau : Johann Petri, about 1490]. – Bdsde. – ISTC ia00516200