Incunabula Short Title Catalogue

6 Hits

1

Alexander de Villa Dei :
Doctrinale (Pars I) (Comm: Alexander Hegius)

[Antwerp : Mathias van der Goes, about 1481-83]. – 4°. – ISTC ia00440600

2

Bonaventura, S :
Soliloquium

[Gouda : Gerard Leeu, about 1482-83]. – 4°. – ISTC ib00954000

3

Daniel :
Somnia Danielis, seu Interpretationes

[Delft : Jacob Jacobszoon van der Meer or Christiaen Snellaert, about 1489-91]. – 4°. – ISTC id00015000

4

Horae [Dutch] Devote getijden van het leven Ons Heren

[Gouda : Gerard Leeu, about 1482-83]. – 8°. – ISTC ih00433130

5

Horae [Dutch] Devote getijden van het leven Ons Heren

[Gouda : Gerard Leeu, between 18 Sept. 1484 and 9 July 1485]. – 8°. – ISTC ih00433150

6

Imitatio Christi [Dutch] Van der navolgingen Christi, vijfde en zesde boek

[The Netherlands : Lettersnider type A, undated]. – 8°. – ISTC ii00036200